Νέοι κανόνες έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας.

Κανόνες οι οποίοι δείχνουν τον δρόμο της εξέλιξης και όχι απλά κάποιων αλλαγών ρουτίνας.

Στόχος τους η προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής, η ορθή αξιοποίηση του παραγωγικού χρόνου ενός εργαζομένου, η βελτίωση της απόδοσης, η ποιότητα των υπηρεσιών και άλλα ζητήματα.

Στην κορυφή της ατζέντας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας, βρίσκονται θέματα από τα ιδανικά εργασιακά περιβάλλοντα και τους νέους κανόνες εργασίας κάθε τομέα, μέχρι τα επίκαιρα αιτήματα για Διαφορετικότητα, Ισότητα, Συμπερίληψη και την ανάγκη κατάργησης των ανισοτήτων, αλλά και από τις δεξιότητες που κτίζουν καριέρες μέχρι την εξειδικευμένη εκπαίδευση ενηλίκων.

Το newmoney.gr ανοίγει για πρώτη φορά τον φάκελο της Εργασίας στην Ελλάδα και καταγράφει τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στους επαγγελματικούς χώρους, μέσα από μια διευρυμένη οπτική γωνία. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση και η προσαρμογή στα κριτήρια ESG, δια βίου μάθηση, το brain drain, οι εργασιακές ηθικές αξίες και η ανάγκη για αποδοχή αναγνώριση, εξέλιξη, θέτουν νέα στάνταρς και διαμορφώνουν καινούριες συνθήκες.

Η αγορά εργασίας βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, που αλλάζουν το τοπίο. 

Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητες τους, ενώ την ίδια στιγμή Τεχνολογικά, Ηθικά και Νομικά ζητήματα, αλλάζουν παγιωμένες αντιλήψεις, συνθέτοντας ένα πιο ελπιδοφόρο και εκσυγχρονιστικό πλαίσιο. 

Οι 4 άξονες 

Τι σημαίνει η έννοια The New Rules Of Work αναλύεται σε 4 βασικούς άξονες:

  1. Περιβάλλοντα και χώροι εργασίας όπου όλοι θα ήθελαν να εργάζονται και να αναπτυχθούν εντός τους.
  2. Πρωτοπόρες επιχειρήσεις που κάνουν πράξη την πραγματική ισότητα και την εργασιακή δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν συμπεριληπτικά.
  3. Εκπαιδευτικοί οργανισμοί που δίνουν τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, ακόμα και όταν αυτή πρέπει να αλλάξει.
  4. Εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται όχι μόνο για το οικονομικό σκέλος μιας εργασίας, αλλά και για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο, αναζητώντας μιας καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Το γλωσσάρι του The New Rules Of Work περιλαμβάνει λέξεις και έννοιες όπως: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλαγή καριέρας, μεταπτυχιακές σπουδές, υβριδικά μοντέλα, παραγωγικότητα, ιδιωτική εκπαίδευση, best workplaces, upskilling, reskilling, brain gain.  

Πάνω σε αυτές και στους προαναφερόμενους άξονες, ως «θεμέλια», «οικοδομείται» μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Από αυτές τις αφετηρίες και με το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα αλλά και στο αύριο αναδεικνύονται και προβάλλονται ιδέες, τάσεις, επιχειρήσεις, οργανισμοί και θεσμοί που με τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες τους αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και προσεγγίζουν τον 21ο αιώνα με τόλμη και λογική, με ευθύνη και ψυχή.