Sponsored Content

Πολύ πριν τα κριτήρια ESG (Environmental, Social & Governance) ταυτιστούν με την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική μιας εταιρείας και αποτελέσουν απτό μέτρο εταιρικής ανάπτυξης και προόδου, η ΔΕΠΑ Εμπορίας τα είχε ήδη ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία της.

Στην πραγματικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του ομίλου ενέργειας, ο οποίος εδώ και 35 χρόνια εξελίσσεται και ειδικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τελευταίων ετών, επενδύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική προσφορά, προσηλωμένος στο μονοπάτι προς ένα «καθαρό», βιώσιμο μέλλον.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναγνωρίζει ότι επιχειρηματική αριστεία δίχως ευημερία των εργαζομένων, πολύ απλά, δεν υφίσταται. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη, γι’ αυτό και η επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων της αποτελεί το «κλειδί» για εκείνη.

Οι πρακτικές δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος ασφάλειας και ευημερίας για τους εργαζόμενους, τις οποίες ακολουθούσε ο όμιλος από ιδρύσεώς του, συμπυκνώθηκαν στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, ο οποίος ήδη από το 2014, προωθεί στην πράξη την ισότητα, την εργασιακή δικαιοσύνη και τη συμπερίληψη, έχοντας στο επίκεντρο τη σημασία του σεβασμού προς την ανθρώπινη προσωπικότητα.

Μισθοί, Ισότητα, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: Ιστορίες εταιρικής επιτυχίας

Οι αριθμοί συχνά δεν μπορούν να πουν όλη την αλήθεια, ρίχνουν όμως (πολύ) φως. Η δέσμευση της ΔΕΠΑ Εμπορίας να προωθεί την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων της, αποτυπώνεται και στα ποσοστά ανδρών – γυναικών που απασχολεί, τα οποία για το 2022 ήταν της τάξης του 51% και 49% αντιστοίχως.

Οι μισθοί είναι ένα άλλο πεδίο, που ακόμη και σήμερα, «μαρτυρούν» διακρίσεις και ανισότητα σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, πάλι, διασφαλίζει ότι οι αμοιβές των εργαζομένων της δεν υπόκεινται σε οποιεσδήποτε διακρίσεις, ενισχύοντας τη δικαιοσύνη και την ισορροπία σε κάθε τομέα. Τουναντίον, εξαρτώνται αυστηρά από αντικειμενικά κριτήρια όπως τον τίτλο σπουδών, τα έτη προϋπηρεσίας, το ιεραρχικό επίπεδο και την βαρύτητα & ευθύνη της θέσης του κάθε εργαζόμενου.

Ενδεικτικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που συνέταξε ο όμιλος για το 2022, ο μέσος μισθός αυξάνεται πιο γρήγορα από όσο αυξάνεται ο μισθός του πιο υψηλά αμειβόμενου υπαλλήλου.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ έχουν λόγο (και) σε αυτό το πρωταρχικό για όλους θέμα, και η φωνή τους ακούγεται. Οι αμοιβές για το 2022 βασίστηκαν στη διετή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία συμφωνήθηκε και υπεγράφη την ίδια χρονιά μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας και του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων.

Η ελευθερία του συνδικαλισμού είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο, δεν είναι δεδομένο σε κάθε εταιρεία. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ωστόσο, τάσσεται καθαρά υπέρ, διευκολύνοντας την ίδρυση σωματείων και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτά και να ασκούν το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιδιώκοντας μια ανοιχτή σχέση μαζί τους, τους παρέχει τις απαραίτητες υποδομές και χορηγεί συνδικαλιστικές άδειες.

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι δύο ακόμη τομείς που η γνώμη των εργαζομένων ζητάται διεξοδικά και με ποικίλους τρόπους, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν ελεύθερα προτάσεις βελτίωσης, συνεισφέροντας έτσι στη συνεχή εξέλιξη του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

Upskilling, παροχές και … καταγγελίες

H ανάπτυξη των δεξιοτήτων, το λεγόμενο upskilling, τίθεται σταθερά υψηλά στη λίστα των των παραγόντων που καθορίζουν για τους εργαζόμενους το ιδανικό περιβάλλον εργασίας. Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το 2022, σχεδόν το 76% του ανθρώπινου δυναμικού συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με το μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο να ανέρχεται σε 36,52 ώρες, αυξημένος κατά σχεδόν 36% σε σχέση με το 2021.

Οι παροχές προς τους υπαλλήλους μπορεί να περιλαμβάνουν τα «κλασικά» – καθόλου δεδομένα όμως – όπως η ομαδική ασφάλιση, οι κάρτες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και οι βραβεύσεις των αριστούχων παιδιών των εργαζομένων, ή τα δώρα Χριστουγέννων σε αυτά, αλλά δεν σταματούν εκεί. Από το 1996, ο όμιλος «τρέχει» συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε αποδόσεις εισφορών, ενώ υπάρχει επίσης πρόβλεψη για καταβολή εφάπαξ επιδόματος Σοβαρών Ασθενειών, ενισχύοντας έτσι στους εργαζόμενους την αίσθηση ασφάλειας και φροντίδας.

Ασφάλεια σημαίνει, επίσης, δυνατότητα καταγγελίας ενδεχόμενων παραβιάσεων. Μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας και ευαισθησίας, ο όμιλος θέσπισε τη δική του Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία και ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να εκφράζουν οποιοδήποτε προβληματισμό έχουν, αλλά και να καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης, ενώ αναλαμβάνει τη διαχείριση του εκάστοτε θέματος μέχρι και την επίλυσή του.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας γνωρίζει ότι το όραμά της για ένα βιώσιμο μέλλον περνά.. .από τους υπαλλήλους της. Επενδύει σε αυτούς, τους φροντίζει, τους ακούει και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει, απλά, να ξεχωρίζει.