Αγορές

AXIA Research: Γιατί ανεβάζει στα 15,40 ευρώ την τιμή-στόχο για την Τέρνα Ενεργειακή

  • newsroom


Οι δύο λόγοι που επικαλούνται οι αναλυτές της AXIA Research για την αναθεώρηση της τιμής-στόχου της Τέρνα Ενεργειακής και τη διατήρηση της σύστασης αγοράς

Νέα τιμή στόχο τα 15,40 ευρώ ανά μετοχή μέχρι το τέλος του 2021 -από 12,10 ευρώ ανά μετοχή προηγουμένως- δίνει η AXIA Research στην Τέρνα Ενεργειακή, διατηρώντας παράλληλα την σύσταση αγοράς.

Συγκεκριμένα οι αναλυτές της AXIA Research προχώρησαν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την Τέρνα Ενεργειακή εκτιμώντας πως η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ έχει συνολικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα (στα 13 ευρώ την 1/12/2020) 18,2%.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της AXIA Research η ορατότητα για το αναπτυξιακό momentum της Τέρνα Ενεργειακή έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας αφενός της δυναμικής προοπτικής του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην κύρια αγορά της, την Ελλάδα και αφετέρου των πρόσφατων ενεργειών της διοίκησης για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας για την στήριξη της επέκτασής της.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται η εμπιστοσύνη των αναλυτών για την επίτευξη του στόχου της διοίκησης για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2,8GW μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, με την προσθήκη 1,0GW στα 1,8GW των υφιστάμενων εγκατεστημένων και υπό κατασκευή έργων.

Για την προσθήκη του επιπλέον 1,0GW, η εταιρεία αναμένεται να αξιοποιήσει το οργανικό ανεκτέλεστο (έργα 8,5GW σε διάφορα στάδια εκτέλεσης), επενδύοντας κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά ΑΠΕ, καθώς οι χρηματοδοτικές της ανάγκες έχουν καλυφθεί από τη βελτιωμένη εικόνα του ισολογισμού (4.0x καθαρό χρέος/EBITDA για το 2020) και την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (~€550 εκατ. διαθέσιμη στους μετόχους ρευστότητα κατά το διάστημα 2020-25). Επιπλέον, η ισχυρή παραγωγή οργανικών ελεύθερων ταμειακών ροών αναμένεται να επιτρέψει στη διοίκηση τη διανομή μερίσματος έως και 50% των ελεύθερων ταμειακών ροών προς ίδια κεφάλαια κάθε χρόνο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι αναλυτές της AXIA επικαιροποιούν, τις εκτιμήσεις τους, εκτιμώντας πλέον ως δεδομένη μια τελική ισχύ 2,8GW μέχρι το τέλος του 2025 (από 1,9GW μέχρι το τέλος του 2022 προηγουμένως), με μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) 6,0% (από 7,5% προηγουμένως), χάρη στη συνεχιζόμενη υποχώρηση του κόστους χρηματοδότησης (τόσο σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, αλλά και σε ό,τι αφορά το σχετικό με τον κλάδο κόστος χρηματοδότησης). Σημειώνουν ακόμη ότι εάν μειωθεί κι άλλο το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, κατά 100 μονάδες βάσης, η τιμή στόχος που δίνουν ανεβαίνει στα 18 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία, όπως υπογραμμίζεται, έχει από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στον χώρο των ΑΠΕ στην ΕΕ. Οι αναλυτές εκτιμούν, ως εκ τούτου, πως για την ερχόμενη περίοδο, η εταιρεία μπορεί άνετα να στηρίξει ετήσιες διανομές της τάξης των 40-50 εκατ. ευρώ, οι οποίες μεταφράζονται σε μερισματική απόδοση 3,0%-3,5%.

Αυτήν τη στιγμή, με βάση τον δείκτη EV/EBITDA, η μετοχή διαπραγματεύεται στο 10,9x-10,8x τα λειτουργικά κέρδη του 2021-22, σε σύγκριση με 15,0x-15,7x για τις ομοειδείς εταιρείες, όντας, κατά συνέπεια, ένα από τα φθηνότερα ονόματα στον χώρο των ΑΠΕ στην ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται, οι αναλυτές της AXIA θεωρούν πως τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής δεν αντικατοπτρίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα όταν ανακοινωθεί από την διοίκηση ο καθορισμός των έργων της επόμενης περιόδου ο οποίος αναμένεται να συντελέσει καταλυτικά για την περαιτέρω άνοδο της μετοχής.

Θεωρούν ότι η πρόταση αξίας που συνιστά η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή έγκειται στην ικανότητα της εταιρείας να παρουσιάσει πρωτίστως ανάπτυξη και, ταυτόχρονα, να συνεχίσει να ανταμείβει τους μετόχους της.

Η ανάπτυξη επιδιώκεται μέσω i) της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ΑΠΕ η οποία αναμένεται να υπεδιπλασιαστεί την ερχόμενη δεκαετία προσθέτοντας περί τα 800MW ετησίως (από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα μαζί) και ii) το οργανικό ανεκτέλεστο της εταιρείας που είναι σήμερα στα 8,5GW. Επίσης, καθώς η μόχλευση έχει μειωθεί στο 4,0x μετά τις πρόσφατες ενέργειες της διοίκησης για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και με ετήσιο ρυθμό αύξησης των οργανικών ταμειακών ροών 30% CAGR τα επόμενα 5 χρόνια., η εταιρεία είναι σε θέση να στηρίξει τις αναπτυξιακές ανάγκες της, κρατώντας ταυτόχρονα καλές ανταμοιβές για τους μετόχους.

Διαβάστε ακόμη: 

Παράταση με… αστερίσκους στα μορατόρια για πληρωμή στις δόσεις των δανείων

TikTok: Περισσότερα από 1.000 δολάρια κοστίζει η επαλήθευση λογαριασμού

ΥΠΟΙΚ: Επανένταξη οφειλετών στις 100 – 120 δόσεις πληρώνοντας τη δόση Δεκεμβρίου