Η Axia Research επισημαίνει τις εντυπωσιακές επιδόσεις των τραπεζών από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας αυτές της ΕΕ κατά 49 ποσοστιαίες μονάδες και εξηγεί ότι αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα καθοδηγείται από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη τους και την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει φέτος την επενδυτική βαθμίδα.

Η Axia Research στην έκθεσή της επιβεβαιώνει τις συστάσεις «buy» (αγοράς) για τις τράπεζες και προτείνει νέες αυξημένες τιμές στόχους. Για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή στόχο στα 2 ευρώ από 1,8 ευρώ προηγουμένως, στη Eurobank στα 2 ευρώ από 1,8 ευρώ προηγουμένως, στην Εθνική Τράπεζα στα 7,2 ευρώ από 5,5 ευρώ προηγουμένως και στην Τράπεζα Πειραιώς τα 3,4 ευρώ από 3,1 ευρώ προηγουμένως). Από την άλλη, επισημαίνει τις υψηλότερες ανοδικές προοπτικές της Alpha Bank, επωφελούμενη από μια μεταγενέστερη αιχμή των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μέσω της ανάκαμψης των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία.

Οι τράπεζες έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων, όπως αποδεικνύεται από τον περιορισμένο / αμελητέο σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έως το α’ τρίμηνο φέτος. Κατά συνέπεια, η καθοδήγηση της διοίκησης για το 2023 φαίνεται να είναι αρκετά συντηρητική.

Παράλληλα, εξακολουθούν οι τράπεζες να διαπραγματεύονται με έκπτωση 15-20% έναντι του ευρωπαϊκού δείκτη τραπεζών σε βάση τιμής προς ενσώματα κεφάλαια (P/TE), για παρόμοιο δείκτη αποδοτικότητας RoTE 11,5% το 2024.

Η άποψη της είναι ότι αυτή η επίδοση θα συνεχιστεί, καθώς οι προβλέψεις της υποδηλώνουν ότι η μέση εκτίμηση των αναλυτών εξακολουθεί να υποτιμά τη δυναμική των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) και του κόστους κινδύνου (CoR). Οι ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν τα NII με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά 8-10%, με την Alpha να είναι η μόνη στην οποία κορυφώνεται μετά το 2023 λόγω της δομής του χαρτοφυλακίου επενδυτικών τίτλων της. Όσον αφορά το κόστος κινδύνου CoR, οι τράπεζες θα πρέπει εύκολα να υπερβούν τα επιχειρηματικά σχέδια και τη συναίνεση των αναλυτών λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων τιμών των ακινήτων.

Τι αλλάζει στα μερίσματα και ο ρόλος των πλεοναζόντων κεφαλαίων

Μια άλλη βασική πτυχή που εισάγει στην επενδυτική θέση είναι η σημασία της αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Οι ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται πιο πρόθυμες να επιτρέψουν στις τράπεζες να πραγματοποιούν επενδύσεις που αυξάνουν την αξία αντί να διανέμουν μερίσματα έως ότου μειωθούν τα επίπεδα του αναβαλλόμενου φόρου (DTCs).

Συνεπώς, προβλέπει ότι τα μερίσματα θα είναι χαμηλότερα από αυτά που προβλέπει από το guidance, αλλά τονίζει ότι η διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνολικές πληρωμές. Η Axia δεν θεωρεί τις χαμηλότερες πληρωμές ως αρνητικό στοιχείο για τις επενδυτικές προοπτικές των τραπεζών, αλλά μάλλον ως ευκαιρία για τις τράπεζες υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή και επιθετική προσέγγιση. Το πλεονάζοντα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια, σε συμμετοχής με διασυνοριακές κοινοπραξίες, πραγματοποίηση εξαγορών σε βασικές αγορές, ίδρυση κοινοπραξιών ή επενδύσεις σε επιχειρήσεις fintech.

Διαβάστε ακόμη

«Σαρώνουν» οι συναλλαγές με κάρτες – Έως €10 οι μισές πληρωμές με πλαστικό χρήμα

Πώς αξιολογεί η Moody’s τις τέσσερις τράπεζες μετά τις εκλογές (πίνακες)

Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς να εξοικονομήσετε χρήματα – Οι «παγίδες» στα τιμολόγια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ