Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα μερίδια των προμηθευτών ενέργειας κινήθηκε η αγορά ρεύματος τον Απρίλιο. Ειδικότερα, με βάση τη σχετική Έκθεση Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ ενώ δεν επέρχεται κάποια ανατροπή στην σειρά «κατάταξης» των εναλλακτικών προμηθευτών σε σχέση με τον Μάρτιο.

Όπως επισημαίνεται, παρά τον σημαντικό αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ανήλθαν σε 24 συμπεριλαμβανομένων των 5 Καθολικής Υπηρεσίας) η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει χαρακτηριστικά υψηλής συγκέντρωσης με τον δεσπόζοντα προμηθευτή την ΔΕΗ Α.Ε. να εκπροσωπεί 5.602.553 μετρητές στη Χαμηλή και Μεσαία Τάση που αντιστοιχούν στο 72,91 % του συνόλου.

Πιο αναλυτικά, στους οικιακούς πελάτες η ΔΕΗ εκπροσωπεί 3.869.605 μετρητές (72,27 %), στους οικιακούς πελάτες δικαιούχους ΚΟΤ 546.916 μετρητές (72,98 %), στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς πελάτες 927.477 μετρητές (63,38 %) και στους Λοιπούς πελάτες 399.249 μετρητές (96,83 %).

Όσον αφορά τους εναλλακτικούς προμηθευτές και τον Απρίλιο προηγείται η Elpedison με 308.162 μετρητές και μερίδιο 4,01%, ακολουθεί η Protergia με 300.501 μετρητές και μερίδιο 3,91%, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Ήρων με 294.612 μετρητές και μερίδιο 3,83%. Έπονται η Ζενίθ με 278.050 μετρητές και μερίδιο 3,62%, η NRG με 207.170 μετρητές και μερίδιο 2,70%, η Watt & Volt με 182.215 μετρητές και μερίδιο 2,37%, η Φυσικό Αέριο με 151.974 μετρητές και μερίδιο 1,98%, η Volton με 77.194 μετρητές και μερίδιο 1%, η ΚΕΝ με 32.687 μετρητές και μερίδιο 0,43%, η Volterra με 25.587 μετρητές και μερίδιο 0,33%.

Πιο αναλυτικά, στη Χαμηλή Τάση η Elpedison έχει μερίδιο 4,01%, η Protergia 3,89%, η Ήρων 3,82%, η Ζενίθ 3,62%, η NRG 2,69%, η Watt & Volt 2,37%, η Φυσικό Αέριο 1,98% και Volton 1,01%.

Στους Εμπορικούς-Βιομηχανικούς καταναλωτές, προηγείται η Protergia με 4,93%, ακολουθεί η Ήρων με 4,47% και έπονται η NRG με 4,04%, η Elpedison με 4,01%, η Watt & Volt με 3,16%, η Ζενίθ με 2,37%, η Φυσικό Αέριο με 1,35% και η Volton με 0,98%.

Στη Μεσαία Τάση προηγείται η Portergia με μερίδιο 11,83%, ακολουθεί η Ήρων με 10,96%, και έπονται η NRG με 5,83%, η Elpedison με 3,76%, η Volterra με 2,63%, η Φυσικό Αέριο με 1,89%, η WE Energy με 1,72% και η Watt & Volt me 1,30%.

Οι ενεργειακές συμβουλές της ΡΑAEY

Στην σχετική έκθεση της για τον Απρίλιο η Ρυθμιστική Αρχή διατυπώνει και ορισμένες «ενεργειακές συμβουλές» προς τους καταναλωτές, οι οποίες εντοπίζουν αρκετά προβλήματα και δυσαρμονίες στην αγορά. Συγκεκριμένα όσον αφορά τις εκπτώσεις συνέπειας(εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών)επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Μειούμενη έκπτωση συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει την πρόθεση ορισμένων Προμηθευτών να παρέχουν εκπτώσεις εμπρόθεσμης εξόφλησης/συνέπειας στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, οι οποίες ωστόσο αποδεικνύονται μη σταθερές, καθώς το ποσοστό της ταμειακής διευκόλυνσης στο οποίο αυτές μεταφράζονται, δεν παραμένει σταθερό κάθε μήνα. Αντιθέτως, αυτό μεταβάλλεται και συνήθως μειώνεται μετά το πέρας συνήθως των δύο πρώτων μηνών παραμονής στο προϊόν, χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η έκπτωση συνέπειας.

Ως εκ τούτου, η Αρχή συστήνει προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, εξετάζοντας αναλυτικά τους όρους του κάθε προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας που επιλέγουν και να μην στέκονται απλά σε μία ελκυστική εμπορική παρουσίαση, που μπορεί να λειτουργεί ως ένα «παραπλανητικό δέλεαρ».

(β) Μη σωρευτική απόδοση ποσού έκπτωσης συνέπειας

Την προσοχή τους θα πρέπει να εστιάσουν οι καταναλωτές και στη μη σωρευτική απόδοση ενός ποσού έκπτωσης συνέπειας κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναλογικά των ημερών κατανάλωσης, πρακτική η οποία ακολουθείται από κάποιους Προμηθευτές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν πώς η έκπτωση συνέπειας αποδίδεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο πρόγραμμα προμήθειας και εάν αποδίδεται τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, όπως αναφέρουν οι όροι της σύμβασης που έχει υπογράψει.

(γ) Μη σταθερή έκπτωση συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν διαφορετική έκπτωση συνέπειας ανά μήνα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την διαφορετική έκπτωση αυτή και να προσέχουν την εμπορική παρουσίαση του προϊόντος.

(δ) Ex ante εκπτώσεις συνέπειας

Η Αρχή έχει εντοπίσει περιπτώσεις Προμηθευτών οι οποίοι που εφαρμόζουν ex ante έκπτωση συνέπειας στην αρχική τιμή προμήθειας, η οποία ωστόσο εξ ορισμού προϋποθέτει εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμού από τον καταναλωτή, που εκ των πραγμάτων θα λάβει ή όχι χώρα κατά την εξόφληση του λογαριασμού (ex post).

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μείωση της τιμής προμήθειας του λογαριασμού μπορεί να είναι μόνον πρόσκαιρη και να ανατραπεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθεί έγκαιρα ο λογαριασμός.

«Προϊόντα κράχτες»

Ακόμη αναφέρεται ότι πολλοί Προμηθευτές έχουν δημιουργήσει προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία ωστόσο αφορούν μόνο σε νέους αλλά όχι σε υφιστάμενους πελάτες. Έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών έχει συμβληθεί με αρκετά ακριβότερα προγράμματα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν στους Προμηθευτές τους να τους περάσουν στο πρόγραμμα με την χαμηλή τιμή προμήθειας. Η Αρχή συνιστά στους καταναλωτές να διαλέξουν τα προϊόντα με τις χαμηλότερες τιμές και να προχωρήσουν σε αλλαγή προγράμματος εντός του Προμηθευτή τους. Η αλλαγή αυτή θα γίνει άμεσα και χωρίς καμία χρέωση εφόσον το πρόγραμμα είναι κυμαινόμενο.

Η ομαλή μετάβαση

Ακόμη, δεδομένης της απόφασης του ΥΠΕΝ να παραταθεί η περίοδος ισχύος της απαγόρευσης εφαρμογής χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, η Αρχή προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση κατευθυντηρίων οδηγιών προς το σύνολο των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε η μετάβαση από τον Οκτώβριο του 2023 στο πρότερο καθεστώς τιμολόγησης να πραγματοποιηθεί κατά το δυνατόν ομαλότερα και με απόλυτη συνέπεια και διαφάνεια προς τους καταναλωτές.

Βασικά σημεία θα αποτελέσουν το γεγονός ότι στην περίπτωση τυχόν τροποποίησης των όρων των συμβάσεων προμήθειας, οι Προμηθευτές οφείλουν να προχωρήσουν στην έγκαιρη ατομική ενημέρωση των καταναλωτών για το γεγονός αυτό, με αναλυτική περιγραφή των όρων που πρόκειται να τροποποιηθούν (ή των νέων όρων). Η ενημέρωση των καταναλωτών καθώς και της Αρχής θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο μήνες πριν την επικείμενη τροποποίηση, δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, με ατομική επιστολή και όχι μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης.

Διαβάστε ακόμη

«Σαρώνουν» οι συναλλαγές με κάρτες – Έως €10 οι μισές πληρωμές με πλαστικό χρήμα

Το ΠΑΣΟΚ παίζει με τους φόρους (μη, τζιζ), οι… προλήψεις του Μητσοτάκη, ο Γρύλλος παίρνει πλοία της Attica Group και η μάχη της ακτοπλοΐας

Εφορία – ΕΦΚΑ: Οι τέσσερις προθεσμίες που λήγουν σήμερα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ