Προς έξοδο από το χρηματιστήριο οδεύει η ΕΛΓΕΚΑ καθώς όπως ανακοινώθηκε οι βασικοί μέτοχοι υπέγραψαν συμφωνία μετόχων, κίνηση που οδηγεί σε δημόσια πρόταση. Το ποσοστό που ελέγχουν ανέρχεται στο 85,213%,. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει πρόσφατα αναδιάρθρωση ομολογιακού δανείου με καλύτερους όρους και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο ενημέρωση που έλαβε, την 19.07.2023, από τον μέτοχό της κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, ο οποίος ενεργεί και για λογαριασμό των μετόχων κου Γεωργίου Κατσιώτη, κου Πέτρου Κατσιώτη, κου Νικολάου Δρακόπουλου, κας Έλλης Δρακοπούλου, κας Αικατερίνης Δρακοπούλου, κας Αθανασία Δρακοπούλου και κας Ελένης Σαραφίδου, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου των ανωτέρω προσώπων στην Εταιρεία, ως ακολούθως:

Στις 19.07.2023 τα ανωτέρω Υπόχρεα Πρόσωπα υπέγραψαν συμφωνία μετόχων (στο εξής «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ο μεταξύ τους συντονισμός προκειμένου: (α) να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) να, προχωρήσουν σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3461/2006 («Δημόσια Πρόταση») και στη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό, τα Υπόχρεα Πρόσωπα συμφώνησαν, περαιτέρω, τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και ανέλαβαν την υποχρέωση να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Μετόχων, τα Υπόχρεα Πρόσωπα ασκούν από κοινού και συντονισμένα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περ. (α) του άρθρου 10 του N.3556/2007, 51.379.713 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85,213% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων στην Εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ πίσω στο κράτος και «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο

Γαλλία VS Βρετανία: Πόσα εκατομμύρια ρίχνουν στη «μάχη» για να πάρουν το στέμμα στην TN

Από την ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ περνούν τα WACC του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ