Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας υποστηρίζεται από ένα σταθερό ιστορικό τήρησης των δημοσιονομικών στόχων τα τελευταία χρόνια, καθώς και την ισχυρή στήριξη από τους πιστωτές της, εξηγεί στο credit opinion της ο οίκος αξιολόγησης. Η κυβέρνηση έχει επιταχύνει τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιούλιο του 2019, και οι βελτιώσεις στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση είναι ορατές σε διάφορους τομείς.

Ενώ το δημόσιο βάρος του χρέους είναι πολύ υψηλό, η Ελλάδα επωφελείται από μια ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους, ένα πολύ μεγάλο ταμειακό απόθεμα ρευστότητας και την υψηλή ληκτότητα του χρέους. Το ξέσπασμα του κορωνοϊού έχει επηρεάσει την οικονομία της Ελλάδας αρνητικά, αλλά τα σημαντικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηρίξουν την ανάπτυξη στην επόμενα χρόνια.

Πιστωτικά πλεονεκτήματα

Η Moody’s εκτιμά ως «στιβαρό το ιστορικό εφαρμογής ενός απαιτητικού συνόλου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», «πολύ χαμηλό το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, «μέτριες ανάγκες δανεισμού εν μέσω συνεχιζόμενης πιστωτικής στήριξης» και «πολύ υψηλότερα τα επίπεδα πλούτου από ό,τι οι ομότιμες χώρες σε παρόμοια επίπεδα αξιολόγησης».

Πιστωτικές προκλήσεις

Παράλληλα Moody’s επισημαίνει «ότι η μείωση του πολύ υψηλού επιπέδου χρέους θα απαιτήσει συνετή δημοσιονομική στάση για τα επόμενα χρόνια», «την ανάγκη για διατήρηση της εστίασης στην ολοκλήρωση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και των μεταρρυθμίσεων διακυβέρνησης» και την «ανάγκη για επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών».

Προοπτικές αξιολόγησης

Οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν την άποψη ότι αν και η αντιστροφή των βελτιώσεων που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι απίθανη, θα χρειαστούν μερικά χρόνια προτού τα οφέλη των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και των μεταρρυθμίσεων διακυβέρνησης ενσωματωθούν πλήρως και γίνουν ορατά, εξηγεί ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης. Σημειώνει επίσης ότι η πανδημία προκάλεσε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα δεχόταν ανοδικές πιέσεις εάν η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις απέφερε απτά αποτελέσματα με τη μορφή ισχυρότερων επενδύσεων και περαιτέρω ανύψωσης και παγίωσης των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης. Μια ταχύτερη μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους από ό,τι προβλέπεται επί του παρόντος θα ήταν επίσης θετική για την αξιολόγηση, όπως και η επίλυση της συνεχιζόμενης ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση

Η αξιολόγηση θα δεχόταν καθοδικές πιέσεις εάν η πρόοδος στη μεταρρύθμιση των θεσμών της Ελλάδας ανατρεπόταν, θέτοντας σε κίνδυνο την συμφωνία με τους πιστωτές της ζώνης του ευρώ. Μια παρατεταμένη αναζωπύρωση των λοιμώξεων από τον κορωνοϊό θα μπορούσε επίσης να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση εάν οδηγούσε σε παρατεταμένη περίοδο συρρίκνωσης του ΑΕΠ και σε περαιτέρω σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους.

Διαβάστε ακόμα:

Υπέρβαση εισπράξεων 164 εκατ. ευρώ… σε 1 εβδομάδα

Οι «χρυσοί» μισθοί της Apple: Πόσα παίρνουν μηχανικοί, software developers και εκατοντάδες υπάλληλοι του κολοσσού τεχνολογίας

Pandora Papers: Οι βασιλικές οικογένειες στα Εμιράτα και τα κρυμμένα δισεκατομμύρια