Αγορές

Θυγατρικές και ταμείο θα ζητήσει η Επ. Κεφαλαιαγοράς

  • Δημήτρης Παφίλας


Aπό τις εταιρείες του FTSE 25

Ανακοινώσεις για τις θυγατρικές και τα ταμειακά διαθέσιμα πρόκειται να ζητήσει από τις εταιρείες του FTSE25, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές. Συγκεκριμένα, σε μια καθυστερημένη κίνηση- η οποία θα έπρεπε να έχει ζητηθεί απο την πρώτη στιγμή προκειμένου να διαλυθούν οι αμφιβολίες στην αγορά – η Επιτροπή θα ζητήσει από τις εισηγμένες να αναφέρουν ποιες είναι οι θυγατρικές τους στο εξωτερικό (αναλυτικά στοιχεία,ποσοστά, δομή), καθώς και το που βρίσκονται κατατεθειμένα τα ταμειακά διαθέσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορισμένες εταιρείες που δεν ανήκουν στον Δείκτη FTSE 25 θα προχωρήσουν προληπτικά στις παραπάνω ανακοινώσεις προκειμένου να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές.

Δημ. Παφίλας