ΑΓΟΡΕΣ

Βουτιά 30% για τη μετοχή της Epsilon Net – Limit down σε μόλις μισή ώρα συνεδρίασης

Το μπαράζ ρευστοποιήσεων σχετίζεται με τη διορθωτική ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά μεγέθη του 2022, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν χαμηλότερα του αρχικού ποσού

Μόλις μισή ώρα χρειάστηκε η μετοχή της Epsilon Net προκειμένου να φθάσει σε limit down, καθώς από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τελεί υπό την πίεση των πωλητών.

Είναι ενδεικτικό ότι, αυτήν την στιγμή (11.10), ο τίτλος της εισηγμένης κατρακυλά κατά 30% και αναδιπλώνεται στα 8,12 ευρώ, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Ιουνίου του 2023.

Η μεταβολή της Epsilon Net στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου

Μάλιστα, η βουτιά συνοδεύεται από πολύ υψηλό τζίρο, καθώς έχουν διακινηθεί τουλάχιστον 67.000 τεμάχια, συνολικής αξίας σχεδόν 590.000 ευρώ.

Το μπαράζ ρευστοποιήσεων σχετίζεται με τη διορθωτική ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά μεγέθη του 2022, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν χαμηλότερα του αρχικού ποσού.

Ας σημειωθεί ότι, από τις αρχές του έτους, η μετοχή της Epsilon Net αναρριχάται κατά τουλάχιστον 80%.

Τι συμβαίνει με τα μεγέθη του 2022

Η εταιρία επαναξιολόγησε τη λογιστική εφαρμογή των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2, αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) και προχώρησε στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία παραχώρησης, με ημερομηνία 30/6/2022 και 31/12/2022.

Με βάση την επαναξιολόγηση, αναγνωρίστηκε δεδουλευμένο έξοδο, το οποίο βαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2022 – 30/06/2022 για τον Όμιλο κατά 3,973 εκατ. ευρώ και για την Eταιρία κατά 2,3 εκατ. ευρώ και της περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022 για τον Όμιλο κατά 5,702 εκατ. ευρώ και για την Eταιρία κατά 4,0 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ισόποσης αξίας ειδικό αποθεματικό με τον τίτλο «Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης» (ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων).

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά 3,973 εκατ. ευρώ (από 8,593 εκατ. σε 4,620 εκατ.) και στην Εταιρία κατά 2,329 εκατ. ευρώ (από 4,786 εκατ. σε 2,457 εκατ.) και τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά 5,702 εκατ. (από 21,419 εκατ. σε 15,717 εκατ.) και στην Εταιρία κατά 4,058 εκατ. ευρώ (από 13,832 εκατ. σε 9,774 εκατ.).

Aπό την ανωτέρω αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά το ΔΠΧΑ 2, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30/06/2022 και την 31/12/2022.

Διαβάστε ακόμα

Ο πόλεμος των τρολ, η Εφη και ο Stefanos, το ντέρμπι Cosmote-Nova, η μάχη στα νερά και τα ακίνητα στην Κύπρο

Optima bank: Πόσα κεφάλαια θα βάλουν στην ΑΜΚ οι cornerstone επενδυτές – Οι όροι της συμμετοχής

«Καύσιμο στη φωτιά» του πληθωρισμού ρίχνει το πετρέλαιο διεθνώς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

string(0) ""