Η αβεβαιότητα και οι καθυστερήσεις αποτελούν τη νέα κανονικότητα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Το 82% των ερωτηθέντων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά αναμένουν επιδείνωση των προβλημάτων τους επόμενους 6 με 12 μήνες, βάσει στοιχείων της νέας έρευνας της Coupa Software. 

Κατά τη διάρκεια του 2022, πάνω από 4 στις 5 εταιρείες αντιμετώπισαν τουλάχιστον ένα σημαντικό και γενικευμένο πρόβλημα με την εφοδιαστική τους αλυσίδα, ενώ 50% αντιμετώπισαν τουλάχιστον τρία εκτεταμένα προβλήματα. Δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, οι καταναλωτές πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανές ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ηγέτες του κλάδου των μεταφορών υποστηρίζουν πως οι τομείς που θα επηρεαστούν ιδιαίτερα το 2023 είναι αυτοί των τροφίμων, των καυσίμων και των μικροτσίπ.

Τα προβλήματα θα οφείλονται κυρίως στην έλλειψη αξιόπιστων μεθόδων και επαρκούς χωρητικότητας μεταφορών (28% των ερωτηθέντων), ελλείψεις στην προσφορά αγαθών (33%), αβεβαιότητα όσον αφορά τη ζήτηση των καταναλωτών (27%) και αυξημένο κόστος λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή των νέων συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας (28%).

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του τομέα καινοτομίας της εφοδιαστικής αλυσίδας της Coupa Software, Δρ. Μαντάβ Ντούρμπα, «οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά και έχουν απηυδήσει από την επίδραση που οι ελλείψεις αυτές έχουν στην καθημερινότητά τους. Δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και των γεωπολιτικών εντάσεων, οι ηγέτες της αγοράς θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων».

Ο ρόλος των προμηθευτών

προμηθευτές παίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Το 40% των ηγετών του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με την έρευνα, τόνισαν πως η ενίσχυση των καλών σχέσεων με τους προμηθευτές τους αποτελεί κύριο μέλημα των προσπαθειών τους. Μεταξύ των μέτρων τα οποία αναμένεται να λάβουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, το 28% εξ αυτών μειώνει την εξάρτησή τους από προμηθευτές μίας μόνο περιοχής, το 28% βασίζονται σε προμηθευτές οι οποίοι είναι πιο κοντά στα κέντρα παραγωγής και διανομής τους, ενώ το 31% αναμένεται να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές και τους αγοραστές τους.

«Δεδομένων των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι εταιρείες πρέπει να βελτιώσουν τη συνεργασία και τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές τους. Όταν η προσφορά περιορίζεται, οι προμηθευτές αυτοί συνήθως δίνουν προτεραιότητα σε πελάτες με τους οποίους έχουν καλές σχέσεις. Η επίτευξη αυτή των καλών σχέσεων γίνεται μέσω της διαφάνειας αλλά και της εύρυθμης εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεών τους», υπογράμμισε ο Δρ. Ντούρμπα.

Επενδύσεις

Το 79% των ερωτηθέντων τονίζουν πως οι εταιρείες τους σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην ελαστικότητα και ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας τους επόμενους 12 μήνες.

Οι ηγέτες των εταιρειών αυτών θεωρούν πως οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για την εύρυθμη παροχή αγαθών, τη βελτίωση των πελατειακών σχέσεων και τη μείωση του κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, το 79% εκ των ερωτηθέντων τόνισαν πως δε γνωρίζουν ή δεν έχουν ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες των εταιρειών τους, αλλά το 83% τόνισαν πως σχεδιάζουν να το κάνουν το ερχόμενο έτος.

Διαβάστε επίσης

ΕΚΤ: Άργησε να αυξήσει τα επιτόκια, θα καθυστερήσει να τα μειώσει

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Πάνω από 60% η επιδότηση για 300.000 νοικοκυριά – Ποιοι είναι οι νέοι όροι

ChatGPT: Ρεκόρ με 100 εκατομμύρια χρήστες μέσα σε μόλις δύο μήνες