Στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναρτήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, πίνακας με 320 εγκεκριμένες ενστάσεις που υποβλήθηκαν για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία – Β’ κύκλος».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενστάσεων, στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει συμπληρωματικός πίνακας. Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων 18-29 ετών μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις:

  •  1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  •  2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  •  3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

Διαβάστε ακόμη

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις για εργάτες στην Αττική – Η προκήρυξη

Τραπεζικοί υπάλληλοι – ΕΦΚΑ: Ξεκίνησε η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ