ενστάσεις

Η εφαρμογή θα καλύπτει όλο το πλέγμα των ενεργειών, από την πρώτη στιγμή σύστασης της επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν δικηγόροι και μηχανικοί, μέχρι το τελικό στάδιο, που θα καταχωρείται το αποτέλεσμα της ένστασης - Όλες οι αλλαγές