Σε 75,4% ανήλθε το δεύτερο τρίμηνο του 2023, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,1 % σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την Eurostat, η «χαλάρωση» στην αγορά εργασίας (slack), η οποία αναφέρεται σε όλα τα άτομα που έχουν ανικανοποίητη ανάγκη για απασχόληση και της οποίας μια από τις κύριες συνιστώσες είναι η ανεργία ανήλθε στο 11,2% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού ηλικίας 20-64 ετών το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Ενώ η απασχόληση αυξήθηκε σε 20 χώρες της ΕΕ, παρέμεινε σταθερή στην Εσθονία και μειώθηκε σε 6 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στη Βουλγαρία (-0,8 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Ρουμανία (-0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Οι μεταβολές στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2023 διέφεραν μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+1,3 ποσοστιαίες μονάδες), την Πορτογαλία (+1,1 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λετονία (+1,0 ποσοστιαίες μονάδες).

Διαβάστε ακόμη

Καλάθι ΔΕΘ: Πακέτο αυξήσεων και παροχών παρά την καταστροφή

Σε αυτό το τροπικό νησί βρίσκεται το πιο hot domain name

Χρηματιστήριο: «Σήμα» για επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ