ανεργία

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν απρόσμενα τον Μάιο και οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών μειώθηκαν σε χαμηλό δύο ετών, μια ένδειξη ότι ο υψηλός πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού αρχίζουν να πλήττουν τη ζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.044.024 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 11,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Παρότι τα στοιχεία εξακολουθούν να κυμαίνονται κοντά στο προ-πανδημίας χαμηλά, εντούτοις προμηνύουν μια «χαλάρωση» των συνθηκών στην αγορά εργασίας για τους επόμενους μήνες.