ανεργία

Μια ολοκληρωμένη έρευνα, από το e-forologia.gr, για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την τελευταία 3ετία, από τα οποία προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης «Αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018»

Απόρρητο Απόρρητο