ανεργία

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 109.577 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 (μείωση 12,1%), ωστόσο αυξήθηκανέναντι του προηγούμενου μήνα τα άτομα που δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία