Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου:

  • Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
  • Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ
  • Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ
  • Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ
  • Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ
  • Δασοπόνων ΤΕ
  • Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ
  • Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ
  • Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων ΔΕ
  • Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Ενστάσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών για τις παρακάτω ειδικότητες απασχόλησης λήγει την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 και αποκλειστικά και μόνο για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ (κωδ. θέσεων 160 έως και 186)

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 και αποκλειστικά και μόνο για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ (κωδ. θέσεων 252 έως και 273)

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 και αποκλειστικά και μόνο για την Ειδικότητα Απασχόλησης Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών ΔΕ (κωδ. θέσεων 414 έως και 427)

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ.

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες απασχόλησης της προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες προκηρύξεις.

Βρείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο rebound και ευκαιρία για πωλήσεις – Ποιες μετοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο

Κολάνοβιτς (JP Morgan): Πολύ πιθανόν η Wall Street να καταγράψει ισχυρό ριμπάουντ το β’ εξάμηνο του 2022 

Solmeyea: Η ελληνική πατέντα που μπορεί να σώσει τον πλανήτη από τους ρύπους της βιομηχανίας (pics)