Όταν συμπληρώνετε την αίτηση για μια θέση εργασίας, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει. Μπορείτε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας τις προτεραιότητες του εργοδότη όσον αφορά στην εμπειρία και να βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει τι είναι πιο σημαντικό για αυτόν, για παράδειγμα. Μπορείτε επίσης, να συμπεριλάβετε σημαντικά σας επιτεύγματα, όπως η υπέρβαση των στόχων πωλήσεων καθώς  και τον σύνδεσμο του προφίλ σας στο LinkedIn.

Ωστόσο, μια ομάδα ειδικών στα θέματα προσλήψεων τονίζουν τη σημαντικότητα των soft skills.

Τα soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες) είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το επάγγελμα που κάνουμε και πλέον οι επιχειρήσεις τις τοποθετούν πολύ ψηλά ως προς τη σημαντικότητά τους. Οι οριζόντιες δεξιότητες είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μεταφέρονται από ένα οποιοδήποτε πλαίσιο σε ένα άλλο, προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό.

Σε αντίθεση με το παρελθόν και σε μία εποχή έντονου ανταγωνισμού, όπως είναι η σημερινή, είναι υψίστης σημασίας να κατέχει κάποιος αυτές τις δεξιότητες οι οποίες μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίσει μέσα από ένα πλήθος καλά καταρτισμένων ανθρώπων, και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για την εύρεση ή μη εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει και συνοψίζει την σημασία των δεξιοτήτων αυτών είναι η φράση πολλών ειδικών την οποία πολύ συχνά ακούμε ή διαβάζουμε, σύμφωνα με την οποία «τα hard skills μπορούν να σου ‘φέρουν’ την συνέντευξη, αλλά χρειάζεσαι τα soft skills για να πάρεις -και να κρατήσεις- την δουλειά».

Το ZipRecruiter συγκέντρωσε μερικά από τα πιο σημαντικά soft skills στην πλατφόρμα του. Ακολουθούν οι κορυφαίες δεξιότητες σε αυτήν τη λίστα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των θέσεων εργασίας στον ιστότοπο που αναφέρει την ικανότητα ως απαίτηση.

Δεξιότητες επικοινωνίας
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 6,1 εκατομμύρια

Εξυπηρέτηση πελατών
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 5,5 εκατομμύρια

Προγραμματισμός
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 5 εκατομμύρια

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 3,6 εκατομμύρια

Διαχείριση έργου
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 2,8 εκατομμύρια

Αναλυτική σκέψη
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 2,7 εκατομμύρια

Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 2 εκατομμύρια

Ευελιξία
Αριθμός θέσεων εργασίας που αναφέρουν την ικανότητα: 1,3 εκατομμύρια

Επιπρόσθετα, η δεξιότητα της προσαρμοστικότητας αφορά στην ευελιξία και την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος τόσο να επιλύσει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν, όσο και να διαχειριστεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας εταιρείας ή της αγοράς, γενικότερα. Παράλληλα, εξίσου σημαντικά «soft skills» αποτελούν και κάποια στοιχεία της προσωπικότητας όπως η ευγένεια, η ακεραιότητα, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η ισχυρή εργασιακή ηθική, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά γνωρίσματα όπως η δημιουργικότητα, η λογική και κριτική σκέψη, η αποφασιστικότητα και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε ακόμη

Πρόσω ολοταχώς για αύξηση 0,50% στα επιτόκια – Πώς επηρεάζεται η ζήτηση

Το πάρτι και οι υπουργοί, η μάχη των μεγαλοδικηγόρων, τα τρελά κέρδη της Hermes και οι αποφάσεις του Τιτάνα

Μύλοι Αλλατίνη: Βγαίνει στο σφυρί το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα (pics)