εργοδότης

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία θα εμπλουτιστεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες)

Ζήτησε από τον εργοδότη της να εργάζεται με περισσότερη ευελιξία μετά τη γέννηση του παιδιού της. Εκείνος αρνήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη - Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να στραφεί προς τη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε