Η μια προκήρυξη διαγωνισμού ψηφιοποίησης ακολουθεί την άλλη το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την Κοινωνία της Πληροφορίας να επιταχύνει τους ρυθμούς της όσο πλησιάσει το τρέχον έτος προς το τέλος του.

Μέσα σε ένα εικοσαήμερο μόνο, η ΚτΠ ανακοίνωσε 4 νέες διαγωνιστικές διαδικασίες στο μέτωπο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας – και ειδικότερα του δημόσιου τομέα, με αντίστοιχα projects ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται κατά το ανώτατο ποσό στα 340 εκατ. ευρώ!

Με την είσοδο του φθινοπώρου τα πράγματα φαίνεται να τρέχουν πιο γρήγορα σε σύγκριση με το καλοκαίρι, όταν σε ένα ολόκληρο τρίμηνο (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος) «βγήκαν» νέοι διαγωνισμοί με budget 242 εκατ. ευρώ, αν και τέθηκαν τότε σε δημόσια διαβούλευση από τον ίδιο φορέα και άλλοι με προϋπολογισμούς που κυμαίνονται κοντά στα 450 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ΚτΠ πράγματι οδηγείται σε ένα δυνατό finish για το 2022, με τα έργα που τρέχουν ή θα τρέξουν εντός του έτους να έχουν εκτιμηθεί στα 2 δισ. ευρώ.

Και έπεται ανάλογη συνέχεια, με ότι αυτό θα σημαίνει για την πρόοδο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα, αλλά και για τα προσεχή έσοδα και κέρδη των εταιρειών πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιακών ομίλων που εμπλέκονται στην ψηφιοποίηση.

Ποια είναι τα 4 νέα projects;

Στις 15 Σεπτεμβρίου υπήρξε η Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, σε τμήματα (lots), για το Έργο «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)», με φορέα το Υπουργείο Υγειας, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 24/10/2022 και budget (χωρίς ΦΠΑ, με δικαιώματα προαίρεσης) ύψους 36.208.441,50 ευρώ.

Προηγήθηκε στις 6 του ίδιου μήνα το έργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 17/10/2022 και προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς δικαιώματα προαίρεσης) 95.000.000 ευρώ.

Στο νέο «πακέτο» του… Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, προστέθηκε αρχικώς με την εκπνοή του Αυγούστου (30/8) το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 17/10/2022 και εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης) 44.338.125 ευρώ.

Οι 4 αυτοί διαγωνισμοί –για έργα χρηματοδοτούμενα και από τους ευρωπαϊκούς πόρους- φθάνουν αθροιστικά τα 273.919.758 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση με τον ΦΠΑ η κοστολόγηση ανεβαίνει στα 44.898.467,46 ευρώ, στην δεύτερη εκτινάσσεται με τον ΦΠΑ και τα δικαιώματα προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 50% στα 176.700.000 ευρώ (117.800.000 ευρώ + 58.900.000 ευρώ) και στην τρίτη στα 54.979.275 ευρώ με τον ΦΠΑ, σύνολο: 339.600.950 ευρώ.

Στις 19/9 προκηρύχθηκε το Έργο Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 31/10/2022 και προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ, με το δικαίωμα προαίρεσης) 50.873.191,45 ευρώ ή 63.082.757,40 ευρώ με ΦΠΑ.

340 νέοι Σταθμοί Τηλεϊατρικής

Η υλοποίηση του πρώτου από τα τρία αυτά έργα στοχεύει –όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον φορέα- στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) – στις 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ΥΠΕ, ήτοι στην ανάπτυξη ενός συστήματος, επιπρόσθετα του υφιστάμενου και σε άμεση διασύνδεση μαζί του (καθώς και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου στην 2η ΥΠΕ ως προς την προμήθεια επιπλέον περιφερειακού εξοπλισμού και συνδρομητικών υπηρεσιών, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι), το οποίο θα αποτελείται από:

 • Τριακόσιους πέντε (305) νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ)
 • Τριάντα πέντε (35) νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)
 • Ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών ΣΤΙΣ-Τ: πεντακόσιες (500)
 • Πέντε (5) Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής
 • Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ)
 • Διαγνωστικό Ιατρικός Εξοπλισμός
 • Τρία (3) νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk)
 • Ένα (1) Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre), καθώς και
 • Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Κεντρική Υποδομή – ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ, Ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Οι ψηφιακές υποδομές του κράτους

Το μεγάλο έργο της Παροχής Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services), τονίζεται, αποσκοπεί στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Και επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι τεχνολογικές υποδομές αποτελούν βασική προϋπόθεση του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο του κράτους όσο και της χώρας ευρύτερα…

Πηγή Χρηματοδότησης: Εθνικό ΠΔΕ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η τεχνολογία στο… χωράφι

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα προβλέπει τη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στο τεύχος του σχετικού διαγωνισμού.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, δεν θα περιγράφουν αποσπασματικά συγκεκριμένες παραμέτρους της καλλιέργειας αλλά θα μπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική εκμετάλλευση.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη

Το 4ο έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

 • Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων.
 • Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων.
 • Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων.
 • Θεματική Περιοχή 4: Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΝ: Ολοκληρωμένο «δίχτυ προστασίας» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Επέκταση στην Ελλάδα για τους Ισραηλινούς της Israel Canada – Πρώτο ξενοδοχειακό deal ύψους €10 εκατ.

Τέλος επιτηδεύματος: Πώς θα απαλλάσσονται όσοι προσλάβουν προσωπικό