Κίνητρο να προσλάβουν άμεσα –ακόμα και μέσα σε 10 μέρες– ακόμα έναν υπάλληλο, έχουν περίπου 300.000 επιχειρήσεις και λοιποί επιτηδευματίες, γλιτώνοντας τα έως και 1.000 ευρώ του Τέλους Επιτηδεύματος, που θα πλήρωναν το 2023.

Με σχετική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών εξειδικεύεται η πρωθυπουργική εξαγγελία, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμο μέτρο φοροελάφρυνσης, για όσους προβαίνουν σε νέες προσλήψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με αυτή, όσοι επιτηδευματίες προσλάβουν έστω και έναν επιπλέον εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον τρεις μήνες τον χρόνο, τότε για το εν λόγω έτος δεν θα πληρώσουν το Τέλος Επιτηδεύματος που τους αναλογεί.

Το μέτρο είναι άμεσης εφαρμογής. Άρα και από τώρα ακόμα ή έως τον Οκτώβριο, αν προσλάβουν έναν ακόμα νέο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης και δεν κάνουν απόλυση έως τέλος της χρονιάς, δεν θα πληρώσουν το 2023 το Τέλος Επιτηδεύματος του 2022. Tο μέτρο καλύπτει και όσους ήδη αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους από 1.9.2022 και μετά.

Το ίδιο θα συμβεί και στα επόμενα χρόνια, σε μόνιμη βάση. Για παράδειγμα, το 2024 δεν θα πληρώσουν το Τέλος Επιτηδεύματος του 2023, αν αυξήσουν έστω και κατά μία επιπλέον τις θέσεις εργασίας για τρεις μήνες τουλάχιστον μέσα στη χρονιά.

Η ρύθμιση συγκεκριμένα αφορά:

 • φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
 • εφόσον αυξάνουν (σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος) τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος (και για διάστημα κατ’ ελάχιστον 3 μηνών εντός του έτους)
 • υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το όφελος

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζουν ότι:

 • κάθε χρόνο 900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληρώνουν συνολικά 450 εκατ. ευρώ σαν «Τέλος Επιτηδεύματος». Αναλογούν δηλαδή 500 ευρώ «κατά κεφαλήν» σε κάθε επιτηδευματία.
 • από τις 900.000 επιχειρήσεις όμως, μόνον οι 270.000 απασχολούν προσωπικό, ενώ 630.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί επιτηδευματίες δεν εμφανίζουν κανέναν υπάλληλο.
 • περίπου 300.000 επιχειρήσεις έχουν έτσι κίνητρο να κάνουν νέα πρόσληψη, ή να μετατρέψουν θέση μερικής απασχόλησης σε πλήρη, ή να βγάλουν από τη «μαύρη εργασία» τους υπαλλήλους τους

Κίνητρο συμμόρφωσης

Επιπλέον, δεύτερο κίνητρο θα έχουν όμως και από το παράλληλο μέτρο, ειδικά για προσλήψεις από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος του 2023, για μετατροπή σε πλήρη απασχόλησης.

Στην περίπτωση αυτή, π.χ σε μια η επιχείρηση που σήμερα πληρώνει μισές ασφαλιστικές εισφορές για κάποιον επειδή δουλεύει 4ωρο, αν του κάνει πρόσληψη πλήρους απασχόλησης δεν θα πληρώνει 100% αλλά μόνο το 60% των εισφορών, σχεδόν τα ίδια δηλαδή με το σημερινό καθεστώς.

Σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, το μέτρο στοχεύει ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 50% θέσεις μερικής απασχόλησης και εστιάζει ιδιαίτερα στον κλάδο της Εστίασης (αλλά και μπαρ, ξενοδοχεία κ.λπ), για να μειωθεί η αδήλωτη ή υπασφαλισμένη εργασία.

Ποιοι άλλοι απαλλάσσονται

Παράλληλα εντάσσονται και νέες κατηγορίες στη λίστα όσων επαγγελματιών εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Με νομοθετική διάταξη απαλλάσσονται από το τέλος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

Έτσι χιλιάδες επαγγελματίες απαλλάσσονται στο εξής από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος, καθώς η λίστα με τις εξαιρέσεις έχει διευρυνθεί. Και συγκεκριμένα:

1. Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

2. εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, για 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

4. επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.

5. οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

6. οι αλιείς παράκτιας αλιείας με σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

7. οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

8. οι συνεταιρισμοί εργαζομένων.

9. οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

10. οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

11. οι σχολικοί συνεταιρισμοί.

12. οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού εργαζομένων.

13. οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Ποιοι πληρώνουν – Πόσο κοστίζει

Για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 •  500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 •  800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 •  600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Διαβάστε ακόμη

Φαμπρίτσιο Γκαβέλι: Η ανανεωμένη Danone και το πλάνο επενδύσεων στην Ελλάδα

Κοινωνία της Πληροφορίας: Ποιο είναι το νέο «πακέτο» των 4 διαγωνισμών ύψους 340 εκατ.

Επέκταση στην Ελλάδα για τους Ισραηλινούς της Israel Canada – Πρώτο ξενοδοχειακό deal ύψους €10 εκατ.