Σε κλοιό σφυριών και οικονομικών προβλημάτων βρίσκεται η ιστορική εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων «Κοντοβερός» (Freskot), καθώς εκτός από τις παλαιές εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο και ακίνητο ενός εκ των δύο αδελφών Κοντοβερού, στο στόχαστρο των πλειστηριασμών έχει μπει πλέον και η κεντρική μονάδα της στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2023, με επισπεύδουσα την Intrum και με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 4.217.545,47 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση του 2021, στις 15 Ιουλίου 2022 με την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας και μηχανολογικού εξοπλισμού ως οικονομικό σύνολο «επιβλήθηκε κατάσχεση σε βάρος της βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας, με ημερομηνία πλειστηριασμού στις 24-2-2023.

Κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης έχει ασκηθεί η από 20-09-2022 ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος στις 11-11-2025». Με αυτά τα δεδομένα, μένει να φανεί στη συνέχεια εάν και πότε θα γίνει ο εν λόγω πλειστηριασμός.

Σε κάθε περίπτωση όμως, και παρά τις πολυεπίπεδες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση αναφέρεται σε «ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα».

Ωστόσο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος και έχοντας εκπονήσει επικαιροποιημένη οικονομική ανασκόπηση με βάση την ανάλυση των ταμειακών ροών της εταιρείας, προχωρά σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές με σκοπό την οριστική λύση στο χρηματοοικονομικό της πρόβλημα.

Όπως τονίζεται και σε αυτή την έκθεση του Δ.Σ., όπως και στην προηγούμενη, «η εταιρεία έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε ώριμο στάδιο διαπραγματεύσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές, με σκοπό την οικονομική της εξυγίανση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».

Τι περιλαμβάνει ο πλειστηριασμός

Στον πλειστηριασμό για τις 24 Φεβρουαρίο, πάντως, έχει προγραμματιστεί να βγει όλη η βιομηχανική μονάδα της «Κοντοβερός» στη θέση «Λακκο Κατσάρη ή Αγριέλα» στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση είναι 700.000 ευρώ (μέρος της συνολικής απαίτησης).

Πρόκειται ειδικότερα για ένα ενιαίο οικόπεδο 17.760,48 τ.μ., το οποίο έχει προέλθει από τη συνένωση μικρότερων όμορων αγροτεμαχίων, καθώς και για το βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας που αποτελείται από:

Υπόγειο επιφάνειας 1.030,66 τ.μ. βάσει οικοδομικών αδειών, στο οποίο έχουν γίνει επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 69,41 τ.μ. και περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους, αποθήκη υλικών συσκευασίας, μηχανουργείο, μηχανοστάσιο πυρόσβεσης, ψυχροστάσιο, χώρους δεξαμενών, Η/Μ και υποσταθμό ΔΕΗ.

Ισόγειο επιφάνειας 3.495,72 τ.μ. βάσει οικοδομικών αδειών, στο οποίο έχουν γίνει επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 313,82 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρους παραλαβής, γραφείο κίνησης, χώρους επεξεργασίας, ψυκτικούς θαλάμους, θαλάμους συντήρησης, ράμπες φορτοεκφόρτωσης, βιομηχανικούς Ανελκυστήρες και 2 ανελκυστήρες προσωπικού.

Πατάρι επιφάνειας 418,52 τ.μ. βάσει οικοδομικών αδειών, στο οποίο έχουν γίνει επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 88,68 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρους γραφείων και αποδυτηρίων.

Α΄ όροφο επιφάνειας 2.259,47 τ.μ., βάσει οικοδομικών αδειών, στο οποίο έχουν γίνει επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 104,57 τ.μ. με χώρους επεξεργασίας και παραγωγής έτοιμων γευμάτων, ψυκτικούς θαλάμους, χώρους αποδυτηρίων, χώρο ιατρείου, φούρνους κοπών, ανελκυστήρες προσωπικού και εμπορευμάτων και αποθήκες τροφίμων.

Β΄ όροφο επιφάνειας 535,35 τ.μ., βάσει οικοδομικών αδειών, στο οποίο έχουν γίνει επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 466,88 τ.μ. και χρησιμοποιείται ως γραφείο και αρχείο της εταιρείας, καθώς και ως χώρος εστίασης-τραπεζαρία του προσωπικού.

• Κατασκευές στη στέγη επιφάνειας 38,61 τ.μ.

Στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου έχουν κατασκευασθεί φυλάκιο, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και εκκλησία επιφάνειας 51,98 τ.μ.

Οι παραπάνω επεκτάσεις έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013.

Όσο για τις τιμές πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις εκτίμησης, για το οικόπεδο και το βιομηχανικό κτήριο έχει οριστεί στα 3.669.000 ευρώ και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό στις 548.545,47 ευρώ. Έτσι η συνολική τιμή εκκίνησης ως οικονομικό σύνολο σύμφωνα με το άρθρο 1001Α του Κ.Πολ.Δ., διαμορφώνεται στα 4.217.545,47 ευρώ.

Τα άλλα σφυριά

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει το newmoney.gr από τις 25 Νοεμβρίου 2022, η οικογένεια Κοντοβερού βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλους δύο πλειστηριασμούς με επισπεύδουσα την Cepal, που έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου 2023.

Ο πρώτος αφορά τις πρώην εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μοσχάτο. Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2 στρεμμάτων επί της οδού Καζάλα, επί του οποίου υφίσταται βιοτεχνικό κτίριο και αποθήκες αποτελούμενο από υπόγειο, εμβαδού 470,85 τ.μ. και ισόγειο εμβαδού (566,50) τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά τετραώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βούλα και στρέφεται κατά του Χρίστου Κοντοβερού. Η τιμή εκκίνησης και για αυτό έχει οριστεί στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ, αντίστοιχα που αποτελούν μέρος της συνολικής απαίτησης ύψους 4,92 εκατ. ευρώ.

Η ιστορία και τα οικονομικά προβλήματα

Η οικογένεια Κοντοβερού ανήκει στους «πιονέρους» του κλάδου καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε κατεψυγμένα αλιεύματα στη χώρα μας, αλλά και η πρώτη που εξελίχθηκε σε μεταποιητική βιομηχανία, κατακτώντας μερίδιο 25% στο εσωτερικό, παράλληλα και με τις σημαντικές εξαγωγές της.

Η αφετηρία της ωστόσο γράφτηκε εκτός Ελλάδας. Όταν ο ιδρυτής και θεμελιωτής της εταιρείας, ο αείμνηστος Μανώλης Κοντοβερός, με καταγωγή από την Κω, πήρε το 1963 το δρόμο της ξενιτειάς.

Κάπως έτσι, εφοδιασμένος με το πτυχίο της Ανωτάτης Εμπορικής, και με 120 δολάρια και δύο χρυσές λίρες στην τσέπη, βρέθηκε στην Αφρική. Εκεί, στο τότε Βελγικό Κονγκό, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μαζί με έναν εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματία, ίδρυσαν την εταιρεία γενικού εμπορίου «Societa Menase Contoveros».

Η διαδρομή του στην Αφρική δεν κράτησε πολύ καθώς αφενός οι πολιτικές εξελίξεις, αφετέρου η γνωριμία και ο γάμος του με την γυναίκα του Κυριακή, κόρη ισχυρού επιχειρηματία στα αλιευτικά σκάφη με έδρα στον Πειραιά, τον οδήγησαν πίσω στην πατρίδα.

Το 1968 έκανε μια νέα εκκίνηση στη ζωή του, ιδρύοντας την «Κοντοβερός» με το «στρατηγείο» της να στήνεται στο Μοσχάτο. Η αρχή επιβεβαίωσε τον… κανόνα της δυσκολίας καθώς όντας η πρώτη επιχείρηση που έφερε στη χώρα μας κατεψυγμένα προϊόντα, κάτι σχεδόν «άγνωστο» εκείνη την εποχή, έπρεπε να σπάσει κατεστημένες καταναλωτικές συνήθειες. Με σκληρή δουλειά το κατάφερε κερδίζοντας σταδιακά τη θέση της στην αγορά.

Στην πορεία η εταιρεία κυριάρχησε στον κλάδο, με τα επώνυμα και τα φασόν προϊόντα της («Δελφίνι» κ.α.), να κατακτούν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ και τα τραπέζια των ελληνικών νοικοκυριών. Με τις δουλειές να μεγαλώνουν τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων, από το 2001 μεταφέρθηκε στις νέες, υπερσύγχρονες υποδομές στον Ασπρόπυργο, ένα από τα πλέον εξελιγμένα εργοστάσια κατεψυγμένων αλιευμάτων στον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο η «Κοντοβερός»,-με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μάριο Κοντοβερό και Αντιπρόεδρο τον Χρίστο Κοντοβερό-, όπως και οι άλλες εταιρείες του κλάδου, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων. Κάτι που αποτυπώνεται στις οικονομικές επιδόσεις της καθώς προ δεκαετίας ο τζίρος της βρισκόταν στα επίπεδα των 44-48 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε άρχισε να υποχωρεί στα 38,75 εκατ. ευρώ το 2015, στα 36,2 εκατ. ευρώ το 2017, στα 26,41 εκατ. ευρώ το 2018, στα 17,2 εκατ. ευρώ το 2019, στα 7,66 εκατ. ευρώ το 2020 και στα 3,19 εκατ. ευρώ το 2021.

Παράλληλα, από το 2017 και μετά άρχισε να συσσωρεύει ζημίες που πλέον έφτασαν τα 20,42 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να είναι αρνητικά (-15 εκατ. ευρώ) και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 30,1 εκατ. ευρώ, έναντι των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού που ανέρχονται σε 3,9 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες κατήγγειλαν τα δάνεια από το 2019. Έτσι το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31.12.2021 ανέρχεται σε 22,18 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε καθυστέρηση.

Μέχρι σήμερα, πάντως, όπως τονίζει η διοίκηση, ουδεμία δραστηριότητα της εταιρείας έχει διακοπεί.

Διαβάστε ακόμη:

«Χάνουν» για 18 μήνες την περιουσία τους όσοι ελέγχονται για φοροδιαφυγή

Προκοπίου για ευρωπαϊκή  πολιτική: «Όσο περισσότερα λάθη κάνουν τόσο το καλύτερο  για τη ναυτιλία»

Ανοικτό το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί το «καλάθι του νοικοκυριού» και από άλλους κλάδους