Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον ελλιπή ανταγωνισμό σε νευραλγικές αγορές, προέβη στη διενέργεια αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά παροχής υπηρεσιών σίτισης και σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου.

Οι παραπάνω έλεγχοι έγιναν για την ολοκλήρωση αυτεπάγγελτης έρευνας που διενεργείται από την Επιτροπή για τον εντοπισμό αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που αντιβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3959/2011 περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι έλεγχοι στην αγορά σίτισης αποτελούν συνέχεια προηγούμενων ελέγχων που είχαν διενεργηθεί κατά τα έτη 2018 και 2019 στον κλάδο σίτισης.

Αντίστοιχα, οι αιφνίδιοι έλεγχοι στην αγορά κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου έγιναν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου (π.χ. δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης, παροχετευτικών αγωγών (service lines), παροχετευτικών στηλών (risers) κ.α) και των σχετικών υλικών και σε διαγωνισμούς προμήθειας και εξοπλισμού δικτύων φυσικού αερίου , και εστίασαν σε τυχόν αντι- ανταγωνιστικές πρακτικές νόθευσης διαγωνισμών με το ως άνω αντικείμενο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Όπως επισημαίνει το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής, η διεξαγωγή αντίστοιχων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η ελληνική αρχή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο, και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Πληθαίνουν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι

H Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, ιδίως λόγω της πανδημίας COVID-19 και των εξαιρετικών οικονομικών και κοινωνικών συνθήκες, οι οποίες απαίτησαν την άμεση δράση της για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδρύθηκε η ειδική ομάδα COVID-19, που λειτουργεί ως υπηρεσία συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά με σκοπό την αναγκαία προσαρμογή των δράσεων της Αρχής.
Ταυτόχρονα, και με αφορμή τις ιδιάζουσες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία η Επιτροπή προέβη σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε πληθώρα κλαδών, σε συμμόρφωση με τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 40 του ν.3959/2011.

1. Ηλεκτρονικό εμπόριο

Στις 11.03.2020 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει κλαδική έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για τον σκοπό αυτό διοργάνωσε διαβούλευση στις 31.03.2020, μετά από πρόσκληση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους για τους ανταγωνιστικούς όρους στην ηλεκτρονική αγορά και να συμμετάσχουν στο επερχόμενη τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 03.06.2020.
Η τηλεδιάσκεψη κάλυψε τέσσερα βασικά θέματα, συγκεκριμένα: α) τους περιορισμούς κάθετου ηλεκτρονικού εμπορίου, β) τους περιορισμούς που προκύπτουν από δραστηριότητες σε ψηφιακές πλατφόρμες, γ) θεωρίες βλάβης που σχετίζονται με τη χρήση αλγορίθμων και μεγάλων δεδομένων, καθώς και δ) παραβίαση κρατικών ενισχύσεων λόγω υπερβολικής ρύθμισης συγκεκριμένων τομέων.

2. Βασικά καταναλωτικά αγαθά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διενήργησε, επίσης, κλαδική έρευνα και στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής.

Η κλαδική έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγμα έντεκα (11) κατηγοριών προϊόντων, και συγκεκριμένα: (1) αλλαντικά, (2) αναψυκτικά – έτοιμο τσάι – ενεργειακά ποτά – σόδες, (3) απορρυπαντικά ρούχων σε σκόνη, (4) γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού, (5) δημητριακά για πρωινό, (6) ζυμαρικά, (7) καφές, (8) όσπρια, (9) τυρί φέτα, (10) χαρτί υγείας και (11) ψωμί συσκευασμένο για τοστ και  έχει ως σκοπό τη σκιαγράφηση της λειτουργίας αγορών/κλάδων βασικών καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης που πωλούνται μέσω των σούπερ-μάρκετ.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν:

  • η διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας,
  • οι ενδεχόμενες αλλαγές που θα επιφέρει η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νεών τεχνολογιών,
    συγκεκριμένες πρακτικές εκπτώσεων,
  • η διαχείριση προϊόντων κατά κατηγορία (category management),
  • ζητήματα σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
  • οι αγοραστικές συμμαχίες για συγκεκριμένα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και ιδίως είδη διατροφής,
  • καθώς και η διαπραγματευτική δύναμη (προμηθευτών και σούπερ μάρκετ).

3. Fintech

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας κατά την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά και τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων να ευνοήσουν την ανάπτυξη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, αποφάσισε στις 11.03.2020 την έναρξη κλαδικής έρευνας στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (Fintech).
Mε επίγνωση ότι η χρήση των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών ωφελεί πολλαπλά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς συντελεί στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την παροχή πληρέστερων και οικονομικά πιο προσιτών υπηρεσιών, από τη μία, αλλά ότι εγκυμονούν πολλούς κινδύνους στην εύρυθμη λειτουργεία της αγοράς, καθώς ενδέχεται να διευκολύνουν την υιοθέτηση πρακτικών ικανών να βλάψουν την ευημερία των καταναλωτών και να εμποδίσουν την καινοτομία, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ερευνήσει σε βάθος τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο.

4. Υγειονομικό υλικό

Στις 20.2.2020 η Επιτροπή απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα σε χειρουργικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης, καθώς και άλλων προϊόντων όπως αντισηπτικά μαντηλάκια και αντισηπτικά διαλύματα.
Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων παραπόνων καταναλωτών αφενός μεν αναφορικά με σημαντικές ανατιμήσεις στα εν λόγω προϊόντα στα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης αφετέρου δε σχετικά με τις ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε πρακτικές επιχειρήσεων στην αλυσίδα διανομής που δύνανται να εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3959/2011.
Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως επισημάνει, ότι στην παρούσα συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία του κορονοϊού, θα συνεχίσει να επεμβαίνει, όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο, ως  αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν.3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θα τιμωρεί αυστηρά οποιεσδήποτε παραβάσεις, σε αγαστή, άμεση και συνεχή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και με άλλες δημόσιες αρχές.

Διαβάστε ακόμη: 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέτυχε το 3 στα 3 με ανοδικές συνεδριάσεις 

Ευάλωτα νοικοκυριά: Άνοιξε η πλατφόρμα – Διαγραφή για όλες τις οφειλές και 2η ευκαιρία 

Αυτές είναι οι φθηνότερες περιοχές στο Λονδίνο για αγορά και ενοικίαση κατοικίας (Γραφήματα)