Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συνοψίζει το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Κομισιόν, που κοινοποιεί τα κύρια στοιχεία του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021. Η τελευταία ενημέρωση του προγράμματος εργασιών της ΕΕ έγινε τον Μάιο, ώστε να αντικατοπτρίζει τα σχέδια κρίσης και ανάκαμψης από την πανδημία, καλύπτοντας και το 2021.

Η ΕΕ εξηγεί ότι το έγγραφο, που εξέδωσε στις 19 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεύει λιγότερο ένα νέο πρόγραμμα και περισσότερο μια «μετάβαση από τη στρατηγική στην υλοποίηση» των στόχων που ήδη έχουν καθοριστεί για το 2021.

Ως εκ τούτου, έχει λίγες αλλαγές και νέες ιδέες, ενώ προσδιορίζει σαφέστερες ημερομηνίες για ορισμένες πρωτοβουλίες και διαβουλεύσεις πριν τις επίσημες προτάσεις, χωρίς όμως να συνυπολογίζει τον κίνδυνο μιας «διπλής αλλεπάλληλης ύφεσης» από το ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί 6 βασικούς πυλώνες και παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και πότε θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

1) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Έχει χαρακτηριστεί ως «Πακέτο 55» επειδή αναφέρεται στον στόχο μείωσης αερίων θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030. Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και τη στρατηγική «Farm-to-Fork» με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επιπλέον, την πρόταση για τον μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα, τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και αναθεώρηση νομοθεσίας σχετικά με τις γεωργικές και ενεργειακές εκπομπές, ώστε να αντικατοπτρίζουν τον νέο στόχο για τη φορολογία της ενέργειας. Ορίζει νέα πρότυπα εκπομπών, μετά το «Euro 6», για αυτοκίνητα, φορτηγά, και λεωφορεία. Αναθεωρεί την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τον οικολογικό σχεδιασμό. Δρομολογεί ένα σχέδιο δράσης για ενθάρρυνση και αύξηση της βιολογικής παραγωγής, τη νομοθεσία για την αποψίλωση των δασών, που συνδέεται με προϊόντα στην αγορά της ΕΕ και, τέλος, τη νομοθεσία για την αποκατάσταση υγιών οικοσυστημάτων.

2) Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: Η ΕΕ θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης με ψηφιακούς στόχους για το 2030, το «Data Act» και αυτό που σήμερα αποκαλείται «Digital levy», που θα εγκρίνει η ΕΕ, δεδομένης της καθυστέρησης στη συμφωνία ψηφιακού φόρου από τον ΟΟΣΑ και τους G20. Θα υπάρξει πρόταση για μια ασφαλή ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα, «European e-ID», που θα επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Νομοθεσία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην πλατφόρμα των εργαζομένων, επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής με νέους ψηφιακούς στόχους βιωσιμότητας. Μετά τη «Λευκή Βίβλο» για τις ξένες επιδοτήσεις, η ΕΕ θα προτείνει νομοθεσία σχετικά με την «εξισορρόπηση του ανταγωνισμού», τις δημόσιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση προσφορών από εταιρείες επιδοτούμενες από το εξωτερικό. Ένα νέο στοιχείο είναι η προτεινόμενη νομοθεσία που αφορά στις απαιτήσεις σχεδιασμού και τα δικαιώματα των καταναλωτών για ηλεκτρονικά είδη που εξετάζουν θέματα σχετικά με την επισκευή και την αντοχή τους.

3) Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους: Προβλέπεται νομοθεσία για την προστασία και τη διευκόλυνση των ενδοκοινοτικών επενδυτών, νομοθεσία για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, επικοινωνία με σχέδιο δράσης για πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σχετικά με τη νέα στρατηγική ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Επίσης, νομοθεσία για την αναθεώρηση του γενικού συστήματος προτιμήσεων που προσφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, ετοιμάζεται νομοθεσία για την εξουδετέρωση των μονομερών ενεργειών και εμπορικών μέτρων από τρίτες χώρες. Σχεδιάζεται, επίσης, η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία του καπνού και της γενικής οδηγίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

4) Μια ισχυρότερη ΕΕ στον κόσμο: Η κύρια πρόταση, που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα, είναι η προτεινόμενη ανακοίνωση για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος, η οποία βασίζεται σε κανόνες στον ΠΟΕ και τον ΠΟΥ, δεδομένης της παγκόσμιας επίδρασης του COVID στο επιχειρείν και την υγεία.

5) Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής: Τα κύρια στοιχεία που αντιμετωπίζονται είναι θέματα όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια, με ενδιαφέρον στη νομοθεσία για την ενίσχυση της Συνθήκης του Σένγκεν, την αποφυγή εσωτερικών συνόρων, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών θεώρησης και μια ενιαία άδεια διαμονής στην ΕΕ για κατοίκους τρίτων χωρών. Σχεδιάζεται, επίσης, να εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά με ένα πενταετές σχέδιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, είναι προγραμματισμένη μια ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για ένα ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης που δημιουργεί αναγνωρισμένα προσόντα και μια νομοθεσία που ενθαρρύνει τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών μάθησης για τους εργαζομένους.

6) Ευρωπαϊκή Δημοκρατία: Ασχολείται με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και την πρόληψη του εγκλήματος, ενώ έχουν ενδιαφέρον δύο θέματα: η ανακοίνωση που καλύπτει τις αγροτικές περιοχές και μια νέα στρατηγική για την αναπηρία.

Το κύριο έγγραφο συνοδεύεται με ένα Παράρτημα που απαριθμεί μια σειρά από αναθεωρήσεις κανονισμών της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο του «REFIT». Επίσης, περιλαμβάνει αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων και του καθολικού τελωνειακού κώδικα. Σύμφωνα με τη στρατηγική της κυκλικής οικονομίας, θα υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού για τους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα, στα απορρίμματα συσκευασίας, καθώς και την οδηγία για τα δομικά προϊόντα.

Όλα τα κύρια σημεία αναλύονται στην επεξηγηματική ανακοίνωση και τους πίνακες που επισυνάπτονται στους παρακάτω επίσημους συνδέσμους της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε:

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα ξεπέρασε την “ενόχληση” της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας για την ιδιαίτερη έμφαση που έδωσε και δίνει, τόσο στα κονδύλια στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και του ΕΣΠΑ, με προτάσεις για δράσεις των ΜμΕ, αντί για μεγάλα έργα και επιχειρήσεις, αποτελεί την απόλυτη δικαίωση της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την έρευνα της McKinsey, οι μισές ΜμΕ στην ΕΕ φοβούνται το “λουκέτο” το επόμενο δωδεκάμηνο. Το καμπανάκι κινδύνου της “διπλής αλλεπάλληλης ύφεσης” από το δεύτερο κύμα της πανδημίας και μαζικών πτωχεύσεων ΜμΕ που απασχολούν τα 2/3 των ευρωπαίων εργαζομένων, καθώς και οι καθυστερήσεις στο αρχικό «Deal του Ταμείου Ανάκαμψης» θα πρέπει να προειδοποιήσουν τη Κομισιόν, να συμπεριλάβει από τώρα στην “ατζέντα του 2021”, συνεχείς δράσεις με πρόσθετα μέτρα στήριξης.»