Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παραπομπή της Ελλάδας για ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

  • newsroom


Διαπιστώθηκαν παραβάσεις κατά τα έτη 2014-2017 και ότι είχε μάλιστα αυξηθεί ο αριθμός των υπερβάσεων από το 2017

Στο… σκαμνί θα καθίσει για άλλη μια φορά την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υπερβάσεις των ετήσιων και ημερήσιων οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του ΔΕΕ προσφυγή λόγω παραβάσεως προκειμένου να διαπιστωθεί πως η Ελλάδα παρέβη:

1) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία, αφενός, έχοντας υπερβεί κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή τις οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις σωματιδίων ΑΣ10, όσον αφορά την ημερήσια τιμή από το 2005 στον οικισμό της Θεσσαλονίκης, και αφετέρου, παραλείποντας να θεσπίσει, από τις 11 Ιουνίου 2010, κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της συμμορφώσεως προς τις οριακές τιμές στον ίδιο οικισμό.

2) την υποχρέωσή της να λάβει να απαραίτητα μέτρα ώστε η περίοδος υπερβάσεως οριακών τιμών να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καθορίζει στόχους για την ποιότητα του αέρα, για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζουν την έκθεση των πολιτών, μεταξύ άλλων, στα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10.

Αξιολογώντας ετησίως, από το 2005 και μετά, τις εκθέσεις της Ελλάδας σχετικά με την προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα, η Επιτροπή εκτίμησε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες οριακές τιμές για τα ΑΣ10.

Τον Νοέμβριο του 2009, απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και, κατόπιν της απαντήσεως, της απέστειλε τον Ιούνιο του 2010 αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά παραβάσεις που συνίσταντο σε υπερβάσεις των ετήσιων και ημερήσιων οριακών τιμών σε αρκετές ζώνες και οικισμούς για συνεχιζόμενα έτη.

Τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή απηύθυνε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, υποστηρίζοντας ότι πέρα από την διαρκή παραβίαση των οριακών τιμών, το κράτος μέλος αυτό δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος μη συμμόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη σε δυο οικισμούς (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Από την απάντηση της Ελλάδας προέκυψε ότι η παραβίαση συνεχίστηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2014 η συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, κατά την οποία η Ελλάδα υπερέβη τις ημερήσιες οριακές τιμές κατά τα έτη 2005-2012 στον οικισμό EL0004 Θεσσαλονίκης και δεν διασφάλισε η περίοδος υπέρβασής τους να είναι συντομότερη.

Η Ελλάδα τόνισε ότι υπήρξε συμμόρφωση κατά το έτος 2013. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε εκ νέου παραβάσεις κατά τα έτη 2014-2017 και ότι είχε μάλιστα αυξηθεί ο αριθμός των υπερβάσεων από το 2017.

Εν συνεχεία, οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία οι υπερβάσεις παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη ακόμη και μετά την αφαίρεση της συμβολής των φυσικών πηγών (π.χ. σκόνη Σαχάρας).

Διαβάστε ακόμα: 

Αναστολές Μαΐου: Ποιοι εργαζόμενοι μένουν εκτός (vid)

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: 150.000 εργαζόμενοι χάνουν το δικαίωμα λόγω κόφτη

Απόρρητο Απόρρητο