ατμοσφαιρική ρύπανση

Το απροσδόκητο όφελος από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού - Οι δορυφόροι της NASA και της (ESA) διαπιστώνουν σημαντική υποχώρηση στους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε εκτεταμένα τμήματα της Κίνας

Απόρρητο Απόρρητο