Όσους πολέμιους και αν αριθμεί, η ηλεκτροκίνηση σύντομα θα αναδειχθεί στην κυρίαρχη αυτοκινητική πραγματικότητα.

Πώς, αλλιώς εξηγείται η τάση των κατασκευαστών να διευρύνουν ακατάπαυστα την γκάμα τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ταυτόχρονα να αποσύρονται από την εξέλιξη θερμικών κινητήρων;

Μοναδική εκκρεμότητα προτού ηγεμονεύσουν είναι η επέκταση του δικτύου υποδομών φόρτισης, αλλά και η άμβλυνση του τιμολογιακού χάσματος που τα χωρίζει με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα, diesel και βενζίνης.

Προτού, ωστόσο, ισοσκελιστούν οι τιμές, παρέχεται σημαντική διευκόλυνση στους καταναλωτές μέσω της κρατικής επιδότησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Το όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ, ενώ με την προαιρετική απόσυρση παλαιού οχήματος, τότε παρέχεται επιπλέον οικολογικό bonus αξίας 1.000 ευρώ.

Σημειώστε δε και την απόσβεση που γίνεται στη τιμή λόγω της μεγάλης διαφοράς του κόστους του οικιακού ή βιομηχανικού (σε εταιρείες) ρεύματος, σε σχέση με την πολύ υψηλότερη της βενζίνης, του πετρελαίου, αλλά και του υγραερίου και φυσικού αερίου…

Διαβάστε τη συνέχεια του κειμένου στο newsauto