Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων  συνιστά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα απόφαση 4111.08-01/3201/2022.

Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά, για επιλέξιμα καύσιμα που προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των μελών της ωφελούμενης μονάδας ή της επιχείρησής τους για ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα (οχήματα, πλωτά μέσα, μηχανήματα, κατοικίες, γραφεία κ.ά.) που διαθέτουν.

Για τα μισθωμένα μέσα θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα μισθωτήρια.

Ειδικότερα, η απόφαση καθορίζει τα εξής:

α. Το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι.
β. Το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα.
γ. Η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
δ. Ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων εφαρμόζεται πιλοτικά στα εξής νησιά:

α. Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη, Ψαρά, Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα, αναδρομικά από 1-01-2022 έως 31-12-2022.
β. Στα νησιά Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γαύδο, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάλυμνο, Κίναρο, Λέβιθα, Λήμνο, Μαθράκι, Μαράθι, Οθωνοί, Οινούσσες, Τέλενδο και Ψέριμο, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31-12-2022.

Ποια καύσιμα εντάσσονται στο μέτρο

α. Όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης (unleaded).
β. Όλοι οι τύποι πετρελαίου κίνησης (diesel).
γ. Υγραέριο κίνησης (autogas).
δ. Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης).

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων είναι οι δαπάνες αγοράς των προβλεπόμενων κατηγοριών υγρών καυσίμων των δικαιούχων, οι οποίες προκύπτουν από παραστατικά που εκδίδονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα νησιά εφαρμογής του μέτρου και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναρτάται στο ΠΣ της δράσης.

Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1060/2021, είτε με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), είτε με τη χρήση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έχουν τη σχετική ανά περίπτωση σήμανση και QR-CODE. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των δικαιούχων του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων προκύπτει από την καταχώρηση των παραστατικών και αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως.

Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων) καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε οποιαδήποτε άλλη δράση ενίσχυσης καυσίμων.

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτόν, για την είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τo άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1/1/2022, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Διαβάστε ακόμη:

Θρίλερ με το φυσικό αέριο: Γέμισαν οι αποθήκες LNG στην Ευρώπη και εξαερώνονται 5 δισ. δολάρια

Οι ευρωπαϊκές πόλεις με τις καλύτερες προοπτικές στο real estate για το 2023 – Σε ποια θέση είναι η Αθήνα

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με ανατροπές για ακίνητα – φιλέτα και… καράβια