Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην εμπορική ασφαλιστική αγορά θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σειρά από προκλήσεις, επηρεάζοντας τόσο τους ασφαλιστές όσο και τους ασφαλισμένους τους. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι ζωτικής σημασίας για τους ασφαλισμένους να έχουν σαφή κατανόηση του πληθωρισμού και να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν επαρκή κάλυψη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξαιτίας της ακρίβειας που βιώνουμε μπορεί να δημιουργήσουν αρκετές δυσκολίες στην εμπορική ασφαλιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η εμπορική ασφαλιστική αγορά παλιότερα αντιμετώπισε μειωμένα επίπεδα αποθεματικών, απρόβλεπτες τάσεις αποζημιώσεων και ασθενέστερη απόδοση αναδοχής—προκαλώντας μεγάλες απώλειες για τους ασφαλιστές και μεγαλύτερες προκλήσεις κάλυψης για τους ασφαλισμένους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ασφαλιστικός κλάδος στο σύνολό του βρίσκεται επί του παρόντος σε καλύτερη θέση για να υποστεί ζημίες στα αποθεματικά του σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους παρατεταμένου πληθωρισμού λόγω υπερμεγέθων επενδυτικών κερδών. Επιπλέον, η πρόοδος στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής αναφοράς έχει δώσει στους ασφαλιστές πρόσθετες δυνατότητες να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται στις τάσεις των ζημιών. Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο καιρό θα διαρκέσουν τα υφιστάμενα ζητήματα πληθωρισμού θα μπορούσε τελικά να απειλήσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των επιπέδων αποθεματικών του ασφαλιστικού κλάδου και την κερδοφορία της αναδοχής.

Με μια πιο προσεκτική ματιά σε συγκεκριμένες γραμμές κάλυψης, οι ακόλουθες αγορές κινδυνεύουν να επηρεαστούν από τον αυξανόμενο πληθωρισμό:

Εμπορική ιδιοκτησία

Στον χώρο ασφάλισης ακινήτων, το κόστος επισκευής ή ανοικοδόμησης κατασκευών μετά από απώλεια έχει αυξηθεί, καθώς οι ελλείψεις εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν οδηγήσει σε αυξημένο κόστος εργασίας. Εν μέσω αυξημένου κόστους απώλειας περιουσίας, οι ασφαλιστές μπορεί να αντιμετωπίσουν κακά αποτελέσματα αναδοχής, παρακινώντας τους να αυξήσουν τα ασφάλιστρα των αντισυμβαλλομένων και να εισαγάγουν πρόσθετους περιορισμούς κάλυψης. Καθώς το αυξημένο κόστος επισκευής και ανοικοδόμησης αυξάνει τη συνολική σοβαρότητα της απαίτησης, οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν πιθανές ανησυχίες σχετικά με την υποασφάλιση μετά από μεγαλύτερες απώλειες περιουσίας.

Εμπορικό αυτοκίνητο

Στην αγορά ασφάλισης  εμπορικών αυτοκινήτων, τα έξοδα επισκευής οχημάτων και τα επακόλουθα έξοδα αποζημίωσης έχουν αυξηθεί. Αυτή η τάση προκαλείται κυρίως από τις ελλείψεις εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία που προκαλεί αυξημένο κόστος εργασίας και διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού για αρκετά κρίσιμα εξαρτήματα οχημάτων (και συνολικά οχήματα), οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές για τέτοια είδη. Παρόμοια με την αγορά ασφάλισης εμπορικών ακινήτων, το αυξημένο κόστος ζημιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κερδών αναδοχής για τους ασφαλιστές αυτοκινήτων. Ειδικά σε μια αγορά που ήταν σε μεγάλο βαθμό ασύμφορη την τελευταία δεκαετία, το υψηλότερο κόστος ζημιών μπορεί να προκαλέσει τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτοκινήτων να αυξήσουν τα έξοδα ασφαλίστρων και να περιορίσουν τις προσφορές κάλυψης για τους αντισυμβαλλομένους με άμεσο αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις.

Ο πληθωρισμός επηρεάζει πρόσθετα τμήματα όπως οι χώροι ασφάλισης αποζημίωσης και αστικής ευθύνης των εργαζομένων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διατήρηση της τιμολόγησης των ασφαλίσεων για να συμβαδίσουν με τις πιο ασταθείς τάσεις ζημιών.

Για να αποφευχθεί το απρόβλεπτο κόστος ζημιών και οι αυξημένοι δείκτες ζημιών λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό, οι ασφαλιστές μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσουν να αυξάνουν τα συνολικά έξοδα ασφαλίστρων και να κάνουν άλλες προσαρμογές κάλυψης.

Διαβάστε ακόμα

Τράπεζες: Πέρασαν από την πιο αυστηρή άσκηση ανθεκτικότητας, αλλά «είδαν» τις καταθέσεις τους να μειώνονται

Μηνάς Παπαδάκης: «Το πράσινο υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές» (pic)

Το βρετανικό φιάσκο: Πώς σχολιάζουν τα διεθνή μέσα τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Σούνακ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ