πληθωρισμός

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος παρά τις ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες, με τις κυριότερες να καταγράφονται στα φαρμακευτικά προϊόντα και στις τηλεφωνικές υπηρεσίες