πληθωρισμός

Τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σχεδόν μηδενικά επίπεδα ωσότου ο πληθωρισμός να ανεβάσει ταχύτητα – Διατηρεί το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 120 δισ. δολαρίων το μήνα

Η μικρότερη αύξηση (σε ετήσια βάση) που σημειώθηκε στις τιμές ήταν αυτή των αλκοολούχων ποτών και του καπνού κατά 2,44%, ενώ η μεγαλύτερη αφορούσε σε διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, κατά 26,99%