Ο κύβος ερρίφθη για το έργο της ψηφιοποίησης των έγχαρτων αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας, το μεγαλύτερο του είδους στην Ελλάδα, που αφορά την μετατροπή περίπου 630 εκατ. σελίδων σε digital μορφή.

Ο σχετικός διαγωνισμός και οι όροι του δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, στη Διαύγεια και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, διότι το mega project απασχολεί ισχυρές εταιρείες της πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, αλλά και ξένους τεχνολογικούς «κολοσσούς» – τουλάχιστον μέχρι να φανεί ποιοι θα υποβάλουν προτάσεις.

Αναθέτουσα αρχή είναι η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν.Π.Δ.Δ.) και σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή αντικείμενο του αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Το έργο χωρίζεται σε 5 κομμάτια.

Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των €238.366.725,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 192.231.230,00 ΦΠΑ: €, ΦΠΑ 24%: 46.135.495,00.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 309.876.742,76 Ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 249.900.599,00 €, ΦΠΑ 59.976.143,76 €).

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 36 μήνες και η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση (3+3 έτη).

Περιγραφή παρατάσεων: Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο έως και το 2027.

Ψηφιοποίηση 10 τομέων

Στη ∆ιακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ψηφιοποίησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο» με Ανοικτή ∆ιαδικασία μέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ., αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες του project.

Για παράδειγμα, ενδεικτικά τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

1. «Αλφαβητικά ευρετήρια»
2. «Βιβλία μεταγραφών» (μερίδων)
3. «Αρχεία τίτλων μεταγραφών»
4. «Βιβλία υποθηκών»
5. «Αρχεία υποθηκών»
6. «Βιβλία κατασχέσεων»
7. «Αρχεία κατασχέσεων»
8. «Βιβλία διεκδικήσεων»
9. «Αρχεία διεκδικήσεων»
10. «Βιβλία εκθέσεων»

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία των 390 υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000 σελίδες.

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος ∆ιαχείρισης εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων, εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές.

Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Διαβάστε ακόμη:

Καθηγητή πανεπιστημίου για απάτη €15 εκατ. «τσίμπησε» το ΣΔΟΕ

Η τελευταία «κλειστή στροφή» για τον Πάνο Δάβαρη (pic)

Folli – Follie: Άνοιξε οριστικά ο δρόμος για τη δίκη των Κουτσολιούτσων και των συγκατηγορουμένων τους