Ο ασφαλιστικός κλάδος χρησιμοποιεί πολλούς όρους με τους οποίους μπορεί να μην είστε εξοικειωμένοι. Το να αισθάνεστε άνετα με τους σχετικούς ασφαλιστικούς όρους και ορισμούς μπορεί να βελτιώσει την κατανόησή σας και να διευκολύνει μια πιο παραγωγική συνομιλία με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Ασφαλιστική κάλυψη

Η ασφαλιστική κάλυψη αναφέρεται στους κινδύνους για τους οποίους αποζημιώνεστε οικονομικά όταν προκύπτει μια απαίτηση. Οι όροι αυτής της αποζημίωσης ορίζονται στο ασφαλιστήριό σας. Μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της ασφαλιστικής σας κάλυψης είναι επιτακτική ανάγκη για την επιτυχία του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου, καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις πιθανές αδυναμίες του συμβολαίου σας. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να σημειώσετε τα όρια και τις εξαιρέσεις που ορίζονται σε κάθε κίνδυνο που περιλαμβάνεται στην κάλυψή σας. Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε ποια όρια κάλυψης είναι πολύ χαμηλά ανάλογα με τον κίνδυνο έκθεσή σας και να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο του συμβολαίου σας. Αυτή η ανάλυση θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πού μπορεί να χρειάζεστε περισσότερη προστασία μέσω άλλης γραμμής ασφάλισης ή άλλου εργαλείου μεταφοράς κινδύνου.

Μεταφορά κινδύνου

Η μεταφορά κινδύνου είναι η διαδικασία μετατόπισης κινδύνου από το ένα μέρος στο άλλο. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα κοινό εργαλείο μεταφοράς κινδύνου, καθώς μεταφέρει μια καθορισμένη ζημία από έναν ασφαλισμένο (την επιχείρησή σας) σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

Γενική Ευθύνη

Συνήθως αναφέρεται ως Εμπορική Γενική Ευθύνη, αυτός ο τύπος ασφαλιστηρίου συμβολαίου καλύπτει την επιχείρησή σας εάν κατηγορηθείτε ή είστε υπεύθυνοι για ζημιές για τις οποίες είστε νομικά υπεύθυνος. Το έναυσμα του ασφαλιστηρίου είναι η νομική ευθύνη για ζημιές λόγω σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Επαγγελματική Ευθύνη

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι ένας τύπος κάλυψης που ασφαλίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνετε κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών σας για την παροχή μιας υπηρεσίας. Παρέχει κάλυψη για παράνομες πράξεις για τις οποίες θεωρείστε νομικά υπεύθυνοι λόγω αμέλειας, κακής πρακτικής ή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή επαγγελματικών συμβουλών. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης βοηθά στη μεταφορά αυτού του κινδύνου, καθώς μια ασφαλιστική εταιρεία θα σας αποζημιώσει για αυτό. Ανάλογα με την επιχείρησή σας, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μπορεί να αναφέρεται ως ασφάλιση αθέμιτων πρακτικών ή ασφάλιση σφαλμάτων και παραλείψεων.

Συνηγορία αξιώσεων

Η υπεράσπιση αποζημιώσεων αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή του ασφαλιστικού σας μεσίτη που φροντίζει τα καλύτερα συμφέροντά σας όταν προκύπτει μια απαίτηση. Ένας δικηγόρος αποζημιώσεων θα είναι συχνά ειδικός στον τομέα σας και θα ξέρει πώς να επικοινωνεί καλύτερα την ζημία σας σε μια ασφαλιστική εταιρεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποζημίωσης.

Εγγυητικά Ομόλογα

Το εγγυητικό ομόλογο είναι μια μέθοδος μεταφοράς κινδύνου που βασίζεται σε μια υποκείμενη σύμβαση μεταξύ τριών μερών, όπου μια εγγύηση δεσμεύεται από έναν εγγυητή σε έναν ιδιοκτήτη. Το ενέχυρο ορίζει ότι ένας τρίτος, όπως ένας εργολάβος, θα εκπληρώσει πιστά τις υποχρεώσεις του σε μια υποκείμενη σύμβαση μεταξύ του τρίτου και του ιδιοκτήτη.

Διαβάστε ακόμη

Έρχονται αλλαγές στο φορολογικό (Χάρη… έχεις μνμ), η Έφη μετράει την έξοδό της, το ντέρμπι για το Champions League και η οργή του δημάρχου Λουτρακίου

Πώς η Neuropublic οδηγεί την ελληνική γεωργία στους δρόμους του μέλλοντος – Η επένδυση του LATSCO Family Office

ΥΠΕΝ: Αυτό είναι το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος και οι συντελεστές που θα το διαμορφώνουν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ