Την αξιοποίηση υλικών για καύση δευτερογενών καυσίμων με νέους όρους, δίνει στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, η πρόσφατη τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα της στο Βόλο.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέχει την δυνατότητα της χρήσης από την τσιμεντοβιομηχανία και νέου τύπου εναλλακτικών πρώτων υλών (SRF/RDF) για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών και επιπλέον, την παραλαβή και αποθήκευση συσκευασμένου σε δέματα εναλλακτικού καυσίμου με containers. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται τα απόβλητα από βιομηχανία αλουμινίου, λιπασμάτων, από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, από ασβέστη, από ανακύκλωση γυαλιού κ.α.

Τα επεξεργασμένα αυτά υπολείμματα από Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (SRF) και από βιομηχανίες περιορίζουν τη χρήση ορυκτών, μη ανανεώσιμων, καυσίμων.

Την άδεια για ενεργειακή αξιοποίηση των συγκεκριμένων υλικών έχει λάβει η ΑΓΕΤ από το 2014 εν μέσω έντονων κινητοποιήσεων των κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις επιπτώσεις των εκλυόμενων ρύπων της μονάδας στην ατμόσφαιρα.

Με την τελευταία απόφαση, η τσιμεντοβιομηχανία πετυχαίνει να αυξήσει το είδος των υλικών που θα παραλαμβάνει και καθώς με την τροποποίηση των όρων, δεν επέρχονται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο αδειοδοτημένο πλαίσιο, δεν απαιτείται η υποβολή νέας περιβαλλοντικής μελέτης.

Με βάση τους όρους, η παραλαβή των υλικών προβλέπεται ότι μπορεί να γίνεται με πλοία με συχνότητα έως 5 φορτία ανά μήνα.

Τα δευτερογενή στερεά καύσιμα παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται είτε μέσω των πλοίων σε κατάλληλα συσκευασμένα δέματα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου – μέγιστη ποσότητα 25.000 τόνοι μηνιαίως-, είτε με παραλαβή δευτερογενών στερεών καυσίμων υπό μορφή χύδην με φορτηγά οχήματα, είτε με παραλαβή δευτερογενών στερεών καυσίμων με containers υπό μορφή δεμάτων τυλιγμένων με φιλμ.

Η αποθήκευση των δευτερογενών καυσίμων προβλέπεται να γίνεται εντός υφιστάμενης κλειστής αποθήκης μέγιστης ποσότητας 5.000 τόνων.

Εναλλακτικά, σε υφιστάμενο κλειστό ειδικό χώρο που διαθέτει ειδικό σύστημα αποδεματοποίησης και τροφοδοσίας ή σε υπαίθριο χώρος στάθμευσης containers.

Η συνολική προς αξιοποίηση ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 200.000 τόνους ετησίως της αδειοδοτημένης εγκατάστασης. Η απόφαση ορίζει ότι δίνεται προτεραιότητα, εφόσον είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό, η προμήθεια των πρώτων υλών να γίνεται από εγχώριους προμηθευτές.

H εταιρεία υποχρεούται να λειτουργεί την υφιστάμενη ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής των αέριων ρύπων (σκόνη, NOx, SO2, TOC, NH3, HCl, HF), με ελεύθερη πρόσβαση, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να συγκρίνει τις εκπομπές των αερίων ρύπων κάθε εργοστασίου με τις ημερήσιες οριακές τιμές όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης, θα υποβληθεί φάκελος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ που να περιλαμβάνει ισοζύγια μάζας του ημερησίως/ μηνιαίως ή ετησίως καταναλισκόμενου νερού και παραγόμενων υγρών αποβλήτων.

Ανά τετραετία θα υποβάλλεται επικαιροποιημένη μελέτη διασποράς αέριων ρύπων, η οποία και θα δημοσιοποιείται στην ανοιχτή για το κοινό πλατφόρμα της εταιρείας.

Η ΑΓΕΤ υποχρεούται επίσης μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή Τεχνική Έκθεση με τις ποσότητες των συμβατικών καυσίμων, βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων και την ενεργειακή συμμετοχή του κάθε ενός στο ενεργειακό ετήσιο ισοζύγιο της εγκατάστασης.

Διαβάστε ακόμη: 

Εστίαση: Έτσι θα λειτουργήσουν εστιατόρια και καφετέριες από τις 3 Μαΐου – Τα νέα μέτρα 

Πάσχα 2021: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν τις αργίες – Τι ρεπό δικαιούνται (vid)  

Φίλιππος Αλκαλάι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονόδρομος για τη ναυτιλία