Μετά την ολοκλήρωση της μετασκευής ενός LNG Carrier της εταιρείας GasLog σε FSRU για λογαριασμό της Gastrade από τα ναυπηγεία Keppel της Σιγκαπούρης, τις αμέσως επόμενες μέρες ξεκινά το ταξίδι του προς την Ελλάδα, με στόχο εντός του πρώτου διμήνου του 2024 να τεθεί σε λειτουργία το νέο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης. Αποτελώντας έτσι μια νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΔΕΣΦΑ, έθεσε χθες σε Δημόσια Διαβούλευση το κείμενο των επιχειρηματικών κανόνων και των κανόνων για την αντιμετώπιση των έκτακτων γεγονότων του σχεδίου Συμφωνίας Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Αμφιτρίτη.

Όπως αναφέρεται σχετικά, μεταξύ του ΔΕΣΦΑ A.E. και της Gastrade A.E. πρόκειται να συναφθεί Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του εν λόγω Σημείου που θα συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές.

Η Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων πρόκειται να:

α) διασφαλίσει την ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία των Συνδεδεμένων Συστημάτων, Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΦΑ) και Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης,

β) προωθήσει την ενίσχυση της ρευστότητας και την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς Φυσικού Αερίου,

γ) καθορίσει τις προϋποθέσεις συντονισμένης λειτουργίας των Συνδεδεμένων συστημάτων, ΕΣΜΦΑ και ΑΣΦΑ

δ) διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων/πληροφοριών και καθορίσει τους όρους της διμερούς συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών.

Οι εν λόγω κανόνες σχετίζονται με τη μεταφορά Φυσικού Αερίου μέσω του Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ και θα αποτελέσουν περιεχόμενο της Συμφωνίας Συνδεδεμένων Συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους παραπάνω επιχειρηματικούς κανόνες , ήτοι τις διαδικασίες επιβεβαίωσης/αντιστοίχισης και κατανομής των ποσοτήτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ, καθώς και αυτούς που αφορούν σε έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του σημείου.

Αυτή η διαβούλευση έχει σκοπό να συγκεντρώσει απόψεις από όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν φυσικό αέριο μέσω του Σημείου Εισόδου ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη.

Ο ΔΕΣΦΑ καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες μεταξύ 20 Νοεμβρίου 2023 17:00 Τοπική Ώρα και 20 Δεκεμβρίου 2023 23:59 Τοπική Ώρα.

Ταυτόχρονα, χθες και η Gastrade Α.Ε. απεύθυνε παρόμοια πρόσκληση στους Χρήστες του ΑΣΦΑ να υποβάλουν τις απόψεις τους στη Διαδικασία Διαβούλευσης για την Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτης.

Τι προβλέπουν οι κανόνες

Οι σχετικοί κανόνες προβλέπουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβεβαίωσης/αντιστοίχισης και κατανομής των ποσοτήτων φυσικού αερίου στο νέο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ.

Μεταξύ αυτών προβλέπεται ότι τα εμπορικά αιτήματα υποβάλλονται σε kWh/d για μια ημέρα αερίου. Οι υποψήφιοι πελάτες προς ΔΕΣΦΑ και Gastrade δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήματα για Ημέρα Φυσικού Αερίου (D) προς τα αντίστοιχα Μέρη το αργότερο στις 15:00 τοπική ώρα την προηγούμενη Ημέρα Φυσικού Αερίου (D-1). Ακολουθεί νέος γύρος υποβολής «υποψηφιοτήτων» που ξεκινά από την προθεσμία επιβεβαίωσης τους και λήγει επτά ώρες πριν από το τέλος της προηγούμενης Ημέρας Φυσικού Αερίου (D-1).

Κάθε κύκλος επαναπροσδιορισμού ξεκινά στην αρχή κάθε ώρας εντός της περιόδου εκ νέου υποψηφιότητας και τελειώνει στο τέλος εκείνης της ώρας.

Σε περιπτώσεις έκτακτών συμβάντων συμφωνείται διαδικασία άμεσης επικοινωνίας που προβλέπει ότι:

(α) Κάθε μέρος (ΔΕΣΦΑ και Gastrade) θα λειτουργεί το Σύστημά του, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο οποιουδήποτε Έκτακτου Συμβάντος.

(β) Κάθε μέρος ενημερώνει το άλλο μόλις λάβει γνώση μιας πραγματικής ή αναμενόμενης έκτακτης κατάστασης που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τη ροή Φυσικού Αερίου μέσω του Σημείου Εισόδου, επικοινωνώντας με το άλλο μέρος το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 20 λεπτά από τη στιγμή που έλαβε γνώση της εμφάνισης της έκτακτης κατάστασης.

(γ) Το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 24 ωρών, το επηρεαζόμενο μέρος συντάσσει και υποβάλλει στο άλλο μέρος προκαταρκτική έκθεση που περιλαμβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του Έκτακτου Συμβάντος και των αιτιών της εμφάνισής του, την ώρα εκδήλωσης του και τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης ή εξάλειψης του. Ακόμη τα ακόλουθα στοιχεία:

-τη διαθέσιμη χωρητικότητα Σημείου Εισόδου μέχρι τη διακοπή ή την εξάλειψη του έκτακτου συμβάντος.

-πιθανές επιπτώσεις στις ποσότητες και την ποιότητα του Φυσικού Αερίου που μπορεί να μεταφέρονται μέσω του Σημείου Εισόδου.

-Τον πιθανό αντίκτυπο στις Επιβεβαιωμένες Ποσότητες.

-Λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της χωρητικότητας του Σημείου Εισόδου.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμός: Παράταση στο «θρίλερ» για τη βίλα Βγενόπουλου με αναστολή στο «παρά πέντε» (pics)

O Χαβιέρ, ο Αλέξης και ο Γιάνης (θυμάστε;), ο Γαβριήλ βγαίνει στην αγορά, το deal του ΟΤΕ στη Ρουμανία, το ευρωομόλογο του Τιτάνα και οι εταιρείες της πληροφορικής

Τι σημαίνει η νίκη του Μιλέι για την οικονομία της Αργεντινής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ