Στον εξοπλισμό του μεγάλου φωτοβολταικού έργου της στο Λιτόχωρο Πιερίας με υποδομή αποθήκευσης ενέργειας προχωρά η Cero Development Hellas.

Ο ελληνικός βραχίονας της Cero Generation, εταιρείας χαρτοφυλακίου του γιγαντιαίου Macquarie’s Green Investment Group (GIG), στο πλαίσιο των ευρύτατου επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί στη χώρα μας, εξασφάλισε από τη ΡΑΑΕΥ το 2022 βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 269,23 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 269,23 MW στη θέση Λιτόχωρο, της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2024 υπέβαλε προς τη Ρυθμιστική Αρχή αίτηση τροποποίησης ως προς την τεχνική περιγραφή του έργου, για την προσθήκη διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης κατάντη του μετρητή, χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται για σκοπούς αποθήκευσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

Μετά την υποβολή και συμπληρωματικών στοιχείων, η ΡΑΑΕΥ έδωσε πριν λίγες μέρες το «πράσινο φως» για την τροποποίηση της βεβαίωσης παραγωγού με τους προβλεπόμενους ειδικούς όρους για την προσθήκη διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση την τροποποιημένη βεβαίωση, ο σταθμός αποθήκευσης, με συσσωρευτές, θα έχει εγκατεστημένη και εγγυημένη χωρητικότητα 540 MWh.

Σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τις άλλες μεγάλες επενδύσεις του Macquarie Group στη χώρα μας, η Cero Development έχει υπό υλοποίηση εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο να διαμορφώσει ένα δυναμικό άνω των 3 GW πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα.

Μόλις στα τέλη Απριλίου το ΥΠΕΝ εξέδωσε την ΑΕΠΟ για ένα ακόμη mega φωτοβολταϊκό πάρκο. Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προχώρησε στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο: “Πέντε (5) Φωτοβολταïκοί Σταθμοί Ισχύος 379,34 MW και Έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διασύνδεσης, στους Δήμους Σιντίκης και Κ. Νευροκοπίου των Π.Ε Σερρών και Π.Ε Δράμας αντίστοιχα”, της εταιρείας «Ήλιος Σερρών Μ.Α.Ε». Σημειώνεται ότι μοναδική μέτοχος σήμερα της εταιρείας που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, είναι η “Cero Generation Holdings Greece Limited”.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών (κατασκευή και λειτουργία) συνολικής ισχύος 379,34 ΜW. Τα πέντε πολύγωνα που έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΑΕΥ έχουν συνολικό εμβαδό 8.003,33 στρ., ενώ τα γήπεδα εγκατάστασης των ΦΒ Σταθμών έχουν συνολικό εμβαδό 4.589,07 στρ. Τα συνοδά έργα προβλέπουν την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), καθώς και υπόγειου και υπέργειου δικτύου διασύνδεσης μέσης και υπερυψηλής τάσης.

Περαιτέρω η Cero Development έχει εξασφαλίσει από τη ΡΑΑΕΥ βεβαιώσεις παραγωγού και για άλλους μεγάλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (και με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας), όπως αυτή για το Μαλανδρίνο Φωκίδας ισχύος 269,23 MW. Το έργο προβλέπεται να έχει εγκατεστημένη χωρητικότητα του σταθμού αποθήκευσης 405,92 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 400 MWh.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2022 έλαβε δύο ακόμη βεβαιώσεις παραγωγού για ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα 280 MW και 110 MW σε περιοχές της Φωκίδας και της Θεσσαλίας. Αυτές ήρθαν να προστεθούν σε άλλες Βεβαιώσεις Παραγωγού, συνολικής ισχύος άνω του 1 GW.

Υπενθυμίζεται ότι η Cero Development εγκαινίασε την παρουσία της στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ με το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 MW στην Προσοτσάνη Δράμας, το οποίο εντάσσεται στο πενταετές επενδυτικό σχέδιο «Project Delphini», με το ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ. Το έργο παράγει 142 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ενώ είναι από τα πρώτα με κλειδωμένο PPA δεκαετούς διάρκειας μετά από συμφωνία με την ελβετική Axpo Solutions.

Διαβάστε ακόμη