Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται με συντονισμένα βήματα το νέο business plan του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο ο Διαχειριστής προετοιμάζει το ρόλο του στην «επόμενη μέρα» για την αγορά ενέργειας υπό το φως των σύγχρονων προτεραιοτήτων και απαιτήσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύχθηκε διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών επενδυτικού στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης κρίσεων, ρίσκου και επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1,45 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ), ποσό που αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες από την υπογραφή της και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Οι πυλώνες του νέου business plan

Στη διακήρυξη περιγράφεται με σαφήνεια το νέο περιβάλλον, το οποίο επιτάσσει τομές και αλλαγές, καθώς, όπως αναφέρεται, η Ευρώπη κινείται προς την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής μετάβασης με αποφάσεις και πολιτικές για ανταγωνιστικότερη αγορά με φθηνότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες και μέτρα για νέα ενεργειακά μοντέλα που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα.

Έτσι, για την εφαρμογή των Οδηγιών σε εθνικό επίπεδο και με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, οι Ρυθμιστές προχωρούν και εκείνοι σε μια σειρά από νέες αποφάσεις για το κανονιστικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, όπως τονίζεται, η Ελλάδα στρέφεται προς την κατεύθυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού προχωρώντας σε μια ριζική αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας και σε ένα πολύ φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με μέτρα για την εναρμόνιση της εγχώριας αγοράς με την Οδηγία για το Target Model και με διεύρυνση της απελευθέρωσης της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ως εκ των βασικών παραγόντων στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, προχώρησε με τη σειρά του στην εκπόνηση ενός νέου εμπεριστατωμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η χάραξη ενός νέου επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου αναφορικά με τις επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν το μέλλον του ΔΕΔΔΗΕ με ορίζοντα 5ετίας και 10ετιάς καθιστώντας τον ταυτόχρονα βασικό παίκτη της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, με επενδύσεις και λειτουργία που θα μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους που θέτει το ΕΣΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και ευελιξία σε παραγωγούς και μικροπαραγωγούς.

Το νέο σχέδιο ανάπτυξης επενδύσεων και επιχειρησιακού σχεδιασμού και μετασχηματισμού έχει ως βασικούς πυλώνες τις νέες στρατηγικές για την ανάπτυξη του δικτύου, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης, αλλά και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς όλη την αγορά ενέργειας.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Με βάση τα παραπάνω, το αντικείμενο της σύμβασης και οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παρέχει ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα αφορούν:

-Την αναδιοργάνωση και τον επανασχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

-Την υποστήριξη της ανάπτυξης του πλήρους πλάνου διαχείρισης ρίσκου.

-Την ανάπτυξη στρατηγικής ESG και απανθρακοποίησης ΔΕΔΔΗΕ (Net Zero Strategy).

-Τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των ευκαιριών επενδύσεων για τον ΔΕΔΔΗΕ.

-Τον εντοπισμό ευκαιριών για τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ.

-Τη στρατηγική/προσέγγιση συμμετοχής του ΔΕΔΔΗΕ σε τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.

-Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης προόδου μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ και εφαρμογή στρατηγικής.

Διαβάστε ακόμη:

Η «φλέβα χρυσού» της πληροφορικής: Το ανεκτέλεστο εκατοντάδων εκατ. και τα νέα έργα (pics)

Πέτρος Φιλιππίδης: Η ώρα του σφυριού και για το εξοχικό στο Σοφικό (pics)

Bitcoin: Πολύ σκληρό για να πεθάνει ή… πεθαίνει;