αγορά ενέργειας

Μια διαφορετική προσέγγιση θέτει στο επίκεντρο την υπερπληθώρα παρόχων ενέργειας αλλά και την ευκολία δημιουργίας τους - «Τα ερωτήματα σχετικά με τη δομή της αγοράς και τη ρυθμιστική εποπτεία αναμφίβολα θα ενταθούν» αναφέρουν αναλυτές - Ο πίνακας με τα 13, έως σήμερα, «κανόνια» στη Μ. Βρετανία

Το πρόβλημα ξεκινά από την ελλιπή προσφορά φυσικού αερίου, που αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση, η οποία εντείνεται καθώς οι οικονομίες ανακάμπτουν από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία - Πώς επηρεάζεται το παγκόσμιο χρέος από την κλιματική κρίση

Η εφαρμογή του το target model θα τερματίσει στρεβλώσεις και αδικίες και κυρίως ρίξει τις τιμές για τη βιομηχανία και τους απλούς καταναλωτές» υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας