αγορά ενέργειας

Η εφαρμογή του το target model θα τερματίσει στρεβλώσεις και αδικίες και κυρίως ρίξει τις τιμές για τη βιομηχανία και τους απλούς καταναλωτές» υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας