Ενέργεια & Περιβάλλον

ΔΕΗ: Βγαίνει ξανά στην αγορά για την άντληση €300 εκατ. – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών (upd)

  • Μαριάννα Τζάννε


Στόχος η αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας - Το νέο ομόλογο θα είναι διάρκειας 7 ετών και θα περιλαμβάνει ρήτρα αειφορίας στα πρότυπα και των προηγούμενων εκδόσεων

Στην τρίτη έκδοση μέσα σε διάστημα λίγων μηνών προχωρά η ΔΕΗ με σκοπό την άντληση 300 εκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει την αναδιάρθρωση των δανείων της.

Το νέο ομόλογο θα είναι διάρκειας 7 ετών και θα περιλαμβάνει ρήτρα αειφορίας στα πρότυπα και των προηγούμενων εκδόσεων.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και στόχος είναι να κλείσει αύριο Τρίτη, με το ενδεικτικό επιτόκιο για την έκδοση να κινείται στο 3,75%.

Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί με βάση την τελευταία ομολογιακή έκδοση (Sustainability-Linked Bond) για μείωση ρύπων κατά 40% έως το 2022, σχέδιο που υπηρετείται από την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2023 αλλά και από το γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα στις ΑΠΕ.

Η ΔΕΗ έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και των αγορών σπεύδει να επιτύχει ακόμα καλύτερους όρους δανεισμού με στόχο να επαναχρηματοδοτήσει υφιστάμενες υποχρεώσεις.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 και το άρθρο 74 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003, η ΔΕΗ προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά (η «Προσφορά») ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028 (οι «Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας» ή οι «Ομολογίες»), με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου 2021.

Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια τελικούς πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου € 2 δισεκατομμυρίων στις 9 Ιουλίου 2021.

Η μείωση του χρέους και η θετική ανταπόκριση στις προηγούμενες εκδόσεις

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι η Επιχείρηση κατάφερε να μειώσει το χρέος της κατά 400 εκατ. ευρώ και όπως πρόσφατα ανέλυσε στην Βουλή ο επικεφαλής, κ. Γιώργος Στάσσης, η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και οφειλών της έχει στερήσει μέχρι σήμερα την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Κατά τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση από θεσμικούς επενδυτές κυρίως του εξωτερικού που κάλυψαν το 60%-70% της έκδοσης συνολικού ύψους 775 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,875%.

Την πρόοδο της ΔΕΗ στην αγορά αναγνωρίζει και ο διεθνής οίκος της Standard & Poor’s, ο οποίος πριν λίγες μέρες αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα σε Β+ (από Β) με θετική προοπτική.

Στην έκθεσή του αναφέρεται στην πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί στην μέχρι τώρα υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας και αναμένει πως η βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη και στα λειτουργικά  αποτελέσματα θα συνεχιστεί και την επόμενη διετία.

Η Standard & Poor’s αναφέρει πως η ΔΕΗ επωφελείται από την πράσινη στροφή της και τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και τη σταθεροποίηση στις ταμειακές ροές. Χαρακτηρίζει μάλιστα, αξιοσημείωτη τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων λόγω του μετασχηματισμού στο μίγμα παραγωγής και της στροφής στις ΑΠΕ.