Το «πράσινο φως» άναψε χθες το ΥΠΕΝ στην τροποποίηση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.

Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες στις 29 Ιουνίου.

Με βάση την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών οι τροποποιήσεις αφορούν:

1. Εισαγωγή της μεθόδου λιθογόμωσης πάστας και της μεθόδου λιθογόμωσης με τσιμεντωμένα αδρανή (CAF), στο σύνολο του μεταλλείου της Ολυμπιάδας κατ΄ εφαρμογή του εγκριτικού όρου Β.2.η της Τεχνικής Μελέτης και σε συνέχεια εκτεταμένων δοκιμών που έλαβαν χώρα στο μεταλλείο. Βελτιστοποίηση της κατασκευής φραγμάτων λιθογόμωσης και Προσδιορισμός του φάσματος αντοχής λιθογόμωσης.

2. Εγκατάσταση Γεώτρησης μεταφοράς σκυροδέματος στα υπόγεια.

3. Προσθήκη μονάδας φίλτρανσης και διαχείρισης λάσπης τύπου «lamella», στο κεντρικό αντλιοστάσιο του μεταλλείου Ολυμπιάδας.

4. Εγκατάσταση νέας κεντρικής υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών σε αντικατάσταση της υφιστάμενης.

5. Χρήση κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών υλών και εγκατάσταση στην επιφάνεια βοηθητικής αποθήκης μη εκρηκτικών πρώτων υλών για την τροφοδοσία της μονάδας.

6. Χωροθέτηση της προβλεπόμενης εγκατάστασης συνεργείου κινητού εξοπλισμού στα υπόγεια. Βελτιστοποίηση σχεδιασμού υπαίθριας πλατείας ΒΔ του κτιρίου επίπλευσης («πλατεία Ελιά»).

7. Επικαιροποίηση συνολικής ισχύος εγκατεστημένου εξοπλισμού υπογείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του μεταλλείου.

8. Κατασκευή κτηρίου όπου στεγάζεται η υφιστάμενη αδειοδοτημένη εγκατάσταση φιλτρόπρεσσας για τη διήθηση τελμάτων.

Διαβάστε ακόμη:

«Καταφύγιο» στις… χρυσές λίρες για τους Έλληνες – Πόσα τεμάχια και σε ποια τιμή αγόρασαν από την ΤτΕ (πίνακες)

Πώς θα «γλιτώσουν» οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τον πονοκέφαλο του Ε9

Πράγα: Οικονομία, ενεργειακή κρίση και «μαχαίρια» στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής