ΥΠΕΝ

Grant Thornton, PwE και Διαδικασία Α.Ε. θα διεκδικήσουν τη σύμβαση συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στις διαδικασίες ελέγχου και εκταμίευσης των πόρων- Οι μεταρρυθμίσεις και οι σφικτές προθεσμίες

τους σκοπούς της ΕΔΕΥ προστίθεται η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των σχετικών έργων, καθώς και η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών διατάξεων