Ελληνικός Χρυσός

Η έγκριση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία-κλειδιά για να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση της επένδυσης στις Σκουριές, δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold

Η δε έγκριση της άδειας για την εφαρμογή της μεθόδου της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στο έργο των Σκουριών αναμένεται μόλις το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ολοκληρώσει την αξιολόγηση του εν λόγω φακέλου

Όλες οι αλλαγές που συμφώνησαν ελληνικό Δημόσιο και Καναδοί - Αυστηρές δεσμεύσεις και ρήτρες για την καθυστέρηση αδειών στη νέα 25ετή σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο

Για συμφωνία που βάζει τα θεμέλια για την προσέλκυση και άλλων επενδύσεων στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns

Απόρρητο Απόρρητο