Ελληνικός Χρυσός

Με «οδηγό» τις αρχές του Responsible Mining, την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μία εκ των μεγαλύτερων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, στα Μεταλλεία Κασάνδρας

Η έγκριση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία-κλειδιά για να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση της επένδυσης στις Σκουριές, δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold

Η δε έγκριση της άδειας για την εφαρμογή της μεθόδου της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στο έργο των Σκουριών αναμένεται μόλις το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ολοκληρώσει την αξιολόγηση του εν λόγω φακέλου

Όλες οι αλλαγές που συμφώνησαν ελληνικό Δημόσιο και Καναδοί - Αυστηρές δεσμεύσεις και ρήτρες για την καθυστέρηση αδειών στη νέα 25ετή σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο