Ενέργεια & Περιβάλλον

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πώληση του ΔΕΣΦΑ

  • newsroom


Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασίας πώλησης ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για την ΕΛΠΕ ΑΕ), στην εταιρεία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», η οποία αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., με παράλληλη είσπραξη του συνολικού τιμήματος €535 εκατ.. Η αναλογία του τιμήματος για την Εταιρεία ανέρχεται στα €283,7 εκατ.. 

Η διαδικασία πώλησης του 66% των μετοχών της ΔΕΣΦΑ από τους δύο πωλητές μετόχους, το ΤΑΙΠΕΔ και την Εταιρεία, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Μετά από δυο γύρους κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, η κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.» ανακηρύχθηκε στις 16.4.2018  ως προτιμητέος επενδυτής και ακολούθως, μετά τον επιτυχή προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταβίβασης στις 20 Ιουλίου 2018.

Εν συνεχεία, ελήφθησαν όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές ρυθμιστικές αρχές για το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του για βέλτιστη αξιοποίηση συμμετοχών που δεν εντάσσονται στις βασικές του δραστηριότητες, επιτάχυνση διαδικασίας απομόχλευσης και ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής του θέσης.