Ενέργεια

Η «πράσινη» Motor Oil: Μεγάλες επενδύσεις και εξαγορές σε ΑΠΕ

  • newsroom


Οι στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου στην πράσινη ενέργεια μέσω της Τeforto Holdings και ο στόχος του 1GW συνολικής ισχύος μεσοπρόθεσμα

Το στόχο των 300MW ξεπέρασε σε διάστημα μόλις 18 μηνών το «πράσινο χαρτοφυλάκιο» της Motor Oil και, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας του σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στόχος είναι το πράσινο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου να φτάσει σταδιακά το 1GW συνολικής ισχύος.

Με το τελευταίο deal, ύψους 123,5 εκατ.ευρώ, η Motor Oil συμφώνησε να αποκτήσει χαρτοφυλάκιο 11 εν λειτουργία αιολικών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 220 MW, και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Τα περισσότερα από αυτά τα πάρκα (σ.σ. είχαν περάσει στον έλεγχο της Fortress) βρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Κεφαλονιά) και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι υπό εξαγορά εταιρειών. Σημειώνεται πως οι υπό εξαγορά εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Η εξαγορά που τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πραγματοποιείται μέσω της Τeforto Holdings Ltd, του βραχίονα του Ομίλου Motor Oil που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ήδη σε διάστημα 18 μηνών η ΜΟΗ έχει ξεπεράσει το στόχο των 300MW και πρόθεσή είναι να συνεχίσει να μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιό της στην καθαρή ενέργεια και να ενισχύσει τις δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς αποτελούν άξονες στρατηγικής σημασίας για τη Motor Oil.

Σημειώνεται, εξάλλου, πως από την πρόσφατη έκδοση του κοινού Ομολογιακού Δανείου της Motor Oil, μέσω της οποίας ο Όμιλος συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 200 εκ.ευρώ, ποσό 20 εκατ.ευρώ θα αξιοποηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η είσοδος και οι κινήσεις στις ΑΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι ο Οκτώβριος του 2019 ήταν ορόσημο για την ΜΟΗ καθώς εισήλθε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. Σαν πρώτο βήμα, η νεοϊδρυθείσα τότε εταιρεία Τeforto Holdings, 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. με έδρα στην Κύπρο, απέκτησε το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ένα αρχικό χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 10MW.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW με έδρα τη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι πράσινες επενδύσεις συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο του 2020 όταν η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW στην κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ενός ακόμα αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο του 2020 η ΜΟΗ μέσω της Τeforto συμμετείχε στην ίδρυση της “WIRED RES A.E.”, αποκτώντας το 75% της εταιρείας που διαθέτει άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 24 MW στην περιοχή Θεσπιών Βοιωτίας.

Απόρρητο Απόρρητο