Λίγες μόλις ημέρες μετά το «σήμα ζωής» που έδωσε η Icon Energy, δημοσιοποιώντας τα πρώτα οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά και την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, προέκυψαν νεότερες εξελίξεις. Εξελίξεις που, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, αφορούν μετοχικές ανακατατάξεις, αλλά και την επέκταση του σκοπού της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Icon Energy Ι.Κ.Ε. συστάθηκε προ διετίας, στις 15 Ιουνίου 2020, με έδρα στο Περιστέρι, από τρεις συνεταίρους, αλλά με βασικότερο εξ αυτών τον Γιώργο Νίκα, τον γνωστό επιχειρηματία και γόνο της οικογένειας Νίκα με τα αλλαντικά.

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 5.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν με τον Γιώργο Νίκα να κατέχει ποσοστό 70%, τον Βασίλη Λαζαρίδη ποσοστό 15% και τον Θεόφιλο Τζιώτη, που έχει οριστεί και διαχειριστής της εταιρείας, ποσοστό 15%.

Η «αποχώρηση» του Γ. Νίκα

Στις 14 Ιουνίου 2022, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 5, του καταστατικού της εταιρείας, ενώ
συμφωνήθηκαν και ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αποχώρηση του Γεώργιου Νίκα και η είσοδος της «Icon Development Ανώνυμη Κτηματική-Γεωργική-Κτηνοτροφική- Πτηνοτροφική και Εμπορική Εταιρεία», η οποία εκπροσωπείται από την Μαρία Βαλσαμάκη. Επίσης, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του Γεώργιου Νίκα στη νεοεισερχόμενη εταιρεία έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της όμως, η Icon Development, με διακριτικό τίτλο Wide Land Α.Ε., δεν είναι άλλη από την εταιρεία «Φάρμα Νίκας Α.Ε.», που ιδρύθηκε το 2004 από τον αείμνηστο αλλαντοβιομήχανο Παναγιώτη Νίκα.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 19 Ιουλίου 2021 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε Icon Development και η επέκταση του σκοπού της ώστε να συμπεριλάβει την κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, την παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ίδρυση-λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταικών στοιχείων.

Στο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Icon Development συμμετέχουν η Μαρία Βαλσαμάκη (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), ο Ιωάννης Χαμπέκος (Αντιπρόεδρος) και ο Λεωνίδας Γεωργιάδης (μέλος).

Σημειώνεται ότι τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκηση και της εταιρείας Νίκας Συμμετοχών Α.Ε., η οποία υπήρξε ένα από τα πολλά επιχειρηματικά εγχειρήματα του Παναγιώτη Νίκα. Την συγκεκριμένη εταιρεία holding την ίδρυσε το 2004 προκειμένου να «στεγάσει» τις συμμετοχές του σε διάφορες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η «Δίρφυς», με τα εμφιαλωμένα νερά, η «Οικοφάρμα Πελοποννήσου», η «Δρόμων Α.Ε.», η «Αλέα ΑΒΕ», η «Λακωνική Τροφίμων».

Έτσι, όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό, μετά τη συμφωνία των μετόχων στην Icon Energy, η Icon Development κατέβαλε το ποσό των 3.500 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε το 70% των εταιρικών μεριδίων, που ανήκαν στον Γεώργιο Νίκα, ενώ οι Θεόφιλος Τζιώτης και Βασίλειος Λαζαρίδης διατήρησαν τα ποσοστά τους (15% έκαστος).

Με βάση τα παραπάνω βέβαια είναι ζητούμενο το εάν και κατά πόσο ο Γεώργιος Νίκας πράγματι αποχώρησε ή απλώς συμμετέχει μέσω της Icon Development.

Το άνοιγμα στην εμπορία ρεύματος

Στην ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14 ης Ιουνίου αποφασίστηκε και η επέκταση του σκοπού της εταιρείας σε μετάδοση, διανομή, εμπόριο και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αναμορφωμένος σκοπός της Icon Energy περιλαμβάνει πλέον την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, εργασίες προετοιμασίας εργοτάξιων κατασκευαστικών έργων, χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων, αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα, κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων, υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος, διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Icon Energy στις 30 Ιουνίου 2021 εξασφάλισε από τη ΡΑΕ δύο βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταικά πάρκα συνολικής ισχύος 220 MW.

Η μία βεβαίωση παραγωγού αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 120 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 120 MW και η δεύτερη σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 100 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 100 MW, οι οποίοι πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή της Βοιωτίας και ειδικότερα στη θέση Σούλα της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών.