Το οριστικό «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ι. Τσακίρη.

Η χρηματοδότηση που δύναται να διεκδικήσει ο Διαχειριστής είναι συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ και αφορά δύο από τα πλέον σημαντικά έργα του: Την τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων και την ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου καθώς και τη Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου. Τα δύο αυτά projects έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 482 εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση που θα δοθεί βάσει της ΚΥΑ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορά μέρος του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου.

Η Δ Φάση των Κυκλάδων

Όσον αφορά τη Δ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 393 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 165 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Μήλου, της Φολέγανδρου και της Σερίφου με το ΕΣΜΗΕ, αποτελεί συνέχεια των έργων διασύνδεσης των Κυκλάδων (Φάσεις Α, Β και Γ) και αποσκοπεί αφενός στην αύξηση αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων νήσων και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα).

Ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 150kV συνολικού μήκους 353,2χλμ και υπόγεια καλώδια 150kV συνολικού μήκους 19,6χλμ , συνδέοντας τον υποσταθμό (Υ/Σ) GIS 150kV Λαυρίου, στο νέο Υ/Σ GIS 150kV Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς GIS 150kV των νήσων Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

-Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. στο Λαύριο μήκους 1,047 χλμ περίπου
– Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Λαυρίου – Σερίφου μήκους 109,3 χλμ
– Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. Σερίφου μήκους 1,382 χλμ περίπου
– Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Σερίφου
– Γραμμή μεταφοράς υποβρυχίου καλωδίου 150kV Σέριφος-Μήλος, 46,7χλμ σε μήκος (κατά προσέγγιση)
– Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Β. Μήλου μήκους 7,5 χλμ περίπου.
– Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Μήλου
– Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Μήλου (προς Φολέγανδρο) μήκους 6,65 χλμ περίπου
– Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Μήλου-Φολεγάνδρου μήκους 55,2 χλμ περίπου
– Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου μήκους 1,872 χλμ περίπου.
– Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS 150kV νήσου Φολεγάνδρου
– Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου – Θήρας μήκους 59,9 χλμ περίπου
– Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. Θήρας μήκους 0,607 χλμ περίπου
– Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS 150kV νήσου Θήρας
– Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Θήρας-Νάξου μήκους 82,1 χλμ
– Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. Νάξου μήκους 0,528 χλμ περίπου
– Εγκατάσταση διάταξης δυναμικής αντιστάθμισης (SVC) ικανότητας -100/+50 MVAR στον Υ/Σ Θήρας

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 5 έτη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ το συνολικό project της Δ Φάσης έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ ήδη από τις αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη διασύνδεση Νάξου-Σαντορίνης. Για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου ανάδοχος για το σκέλος των καλωδίων έχει αναδειχθεί η «Ελληνικά Καλώδια», ενώ για τις άλλες υποδομές (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση νέου υποσταθμού στη Σαντορίνη, GIS 150 kV/ΜΤ, και συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης), η κοινοπραξία Damco Energy-Xian Electric.

Το ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Το δεύτερο έργο αφορά την ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και τη Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 89 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω δύο υποέργα:
-Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου
-Κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) διπλού κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου μήκους περίπου 88 χλμ, εκ των οποίων τμήματα μήκους περίπου 41,6 χλμ συνολικά θα κατασκευαστούν στην θέση της υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150 kV Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και επέκταση του ΕΣΜΗΕ, η ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την υποστήριξη της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αδιάλειπτης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή σε χώρους κατανάλωσης, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεινόμενες επενδύσεις αποσκοπούν:
• στην αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη βελτίωση των ζητημάτων ευστάθειας των τάσεων του Νοτίου Συστήματος με την επέκταση του Συστήματος των 400 kV προς την Πελοπόννησο και την αναβάθμιση του κέντρου υπερυψηλής τάσης Κουμουνδούρου στην Αττική.
• στη δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησης του τοπικού άφθονου δυναμικού ΑΠΕ,που σήμερα υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από την περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς μεταξύ της Πελοποννήσου και της Αττικής. Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού, αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο λόγω της βιωσιμότητας των ΑΠΕ αλλά και στο πλαίσιο στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 5 έτη.

Στην ΚΥΑ καθορίζονται με λεπτομέρειες η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρήσει ο ΑΔΜΗΕ προκειμένου να λάβει τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, ενώ επισημαίνεται ότι ο τελικός προϋπολογισμός των έργων, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, θα διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών κατά την ολοκλήρωση των έργων, σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.