Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions θα είναι η σύμβουλος του ΥΠΕΝ για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των νησιών. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακηρύχθηκε ανάδοχος, μετά την αποδοχή χθες του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός αφορούσε την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου με τίτλο «Υποστήριξη της οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών και εφαρμογή Μηχανισμού Παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων» (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης στο πλαίσιο της Πράξης «Yποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή»).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τη διακήρυξη, ανέρχονταν στο ποσό των 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΕΝ μέσω της διακήρυξης προσκάλεσε για υποβολή προσφοράς, από τον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, τις εταιρείες Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι Α.Ε., Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας Α.Ε. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA, με καταληκτική ημερομηνία 28/11/2022.

Εξ αυτών η πρώτη (Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι Α.Ε.) δεν ανταποκρίθηκε στη σχετική πρόσκληση. Η Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας Α.Ε. υπέβαλε προσφορά συνολικού ύψους 73.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (59.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και η PricewaterhouseCoopers Business Solutions προσφορά συνολικού ύψους 72.292 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (58.300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Με βάση τα παραπάνω η PricewaterhouseCoopers Business Solutions επικράτησε στον διαγωνισμό.

Διαβάστε ακόμη

Έρχονται 5+1 φοροελαφρύνσεις ύψους €1,5 δισ. μέσα στο 2023

Ο γρίφος με την κηδεία του τέως βασιλιά, το εκλογικό δίλημμα Άνοιξη ή Καλοκαίρι και το οριστικό αντίο του Κούτρα από την Intrakat 

Οικογένεια Νίκα: «Θρίλερ» για το ακίνητο στη Στησιχόρου και τη συλλογή με τους πολύτιμους πίνακες (pics)