Οριστικό τέλος στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ του ΥΠΕΝ και της εταιρείας «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας», λόγω συσσωρευμένων οφειλών.

Την περασμένη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου με απόφαση του το ΥΠΕΝ προχώρησε σε ανάκληση προηγούμενης απόφασης, -τον Ιούλιο του 2022-, με την οποία δρομολογήθηκε η λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (Αχλάδα Νο1 και Αχλάδα Νο 2) στη Φλώρινα, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της μισθώτριας εταιρείας «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας», η έκπτωσή της από τα μισθωτικά της δικαιώματα, η κατάπτωση δύο εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, ύψους 500.000 ευρώ εκάστη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και η απόδοση του μισθίου (λιγνιτωρυχείο Αχλάδα 1 και Αχλάδα 2) στο Δημόσιο, λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ η εταιρεία υπέβαλε στις 4 Οκτωβρίου 2022 διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας-αναστολής και ακύρωσης) κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία ζητούσε την αναστολή εκτέλεσης της εφόσον καταβληθεί ποσό 659.867,21 ευρώ, προς αποπληρωμή ποσού που αντιστοιχεί στο αρχαιότερο των χρεών εκ των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων (μη περιλαμβανομένων προσαυξήσεων), και υπό τον όρο καταβολής εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της ανασταλτικής απόφασης, του υπολοίπου ποσού των οφειλόμενων (μισθωμάτων, προσαυξήσεων κλπ.).

Πράγματι, με βάση σχετικό παραστατικό της 8ης Νοεμβρίου 2022 προέκυψε ότι η εταιρεία κατέβαλε στις 4 Νοεμβρίου ποσό 659.867,21 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε αναλογικά μισθώματα έτους 2017 μη περιλαμβανομένων προσαυξήσεων, «γεγονός το οποίο καταδεικνύει την πρόθεση της μισθώτριας να αποπληρώσει την οφειλή της, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι στην αίτηση θεραπείας / αναστολής της, περιλαμβάνεται συγκεκριμένη πρόταση αποπληρωμής της συνολικής οφειλής της, εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης», όπως σημειωνόταν στην δεύτερη απόφαση του ΥΠΕΝ. Αυτή ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2022 και αφορούσε την αναστολή εκτέλεσης της αρχικής απόφασης.

Λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Σε αυτή το ΥΠΕΝ επικαλείτο «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος» οι οποίοι επιτάσσουν την άμεση λειτουργία του λιγνιτωρυχείου «προς τον σκοπό επίτευξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ασφάλειας του εφοδιασμού της με εγχώριες ενεργειακές πρώτες ύλες», όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν.

Ειδικότερα, τονιζόταν ότι «εν μέσω της σφοδρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου καθίσταται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων λιγνιτικών αποθεμάτων για την τροφοδότηση των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός και η ομαλή παραγωγική λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης για τον οποίο αποτελεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου ύλης.

Κατά συνέπεια, η συνέχιση της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον αξιοποίησης εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων, σε σχέση με το φυσικό αέριο, πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της ενεργειακής θωράκισης και αυτονομίας της χώρας».

Οι νεότερες εξελίξεις

Σε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε στην εταιρεία χορηγήθηκε ρητή προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίησή της (στις 2 Δεκεμβρίου 2022) για την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, με έγγραφό της στις 23 Ιανουαρίου 2023 υπενθύμισε στην εταιρεία ότι η προθεσμία λήγει στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ αντίστοιχο έγγραφο εστάλη στις 26 Ιανουαρίου και προς της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

Στις 31 Ιανουαρίου η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» ενημέρωσε με επιστολή το ΥΠΕΝ ότι κατέβαλε το σύνολο των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων, (ύψους περί τα 5 εκατ. ευρώ), επισυνάπτοντας και τα σχετικά παραστατικά, ενώ την επομένη ακολούθησε και αντίστοιχο απαντητικό έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, το οποίο επιβεβαίωνε την καταβολή.

Έτσι, το ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προχώρησε στην ανάκληση της αρχικής απόφασης περί λύσης της σύμβασης, ορίζοντας παράλληλα ότι οι δύο εγγυητικές επιστολές (500.000 ευρώ εκάστη) εξακολουθούν να ισχύουν.

Με παρουσία από το 1936

Η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» ανήκει στην οικογένεια Ρόζα, με παρουσία στην περιοχή της Φλώρινας από το 1936. Εκείνη την εποχή ο Κωνσταντίνος Ν. Ρόζας ξεκίνησε την εκμετάλλευση του πρώτου ιδιωτικού ορυχείου στην Αχλάδα της Φλώρινας. Η εταιρεία λειτουργούσε αρχικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για θέρμανση με τη χρήση λιγνίτη, αργότερα όμως ξεκίνησε η προμήθεια προς τη ΔΕΗ με τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων.

Σταδιακά η διοίκηση πέρασε στα χέρια της δεύτερης γενιάς δηλαδή στα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Ρόζα, Νικόλαο, Χαράλαμπο και Θεμιστοκλή Ρόζα, ενώ πλέον συμμετέχουν και μέλη της τρίτης γενιάς.

Στις οικονομικές καταστάσεις της επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας στο άμεσο μέλλον δεδομένου ότι δεν έχει δανεισμό, ενώ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της.

Ακόμη αναφέρεται ότι έχει ̟περιορισμένο ̟πελατολόγιο µε κύριο ̟πελάτη την Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., «µε συνέπεια να µην υπάρχει ιδιαίτερη διασπορά του ̟πιστωτικού κινδύνου». Σημειώνεται ότι με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 29 Απριλίου 2022, έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΟΙΚ: Νέα ρύθμιση «ανάσα» με 72 δόσεις (και… ξανά 120) μόνο για συνεπείς οφειλέτες

O Πολάκης, το νέο κόμμα και ο Βαρουφάκης, η μαρίνα του Αστέρα, ο Διαμαντίδης και τα χοντρά πορτοφόλια ενώ ο μνηστήρας του ΙΑΣΩ… καθυστερεί

Στο «σφυρί» οικόπεδα, καταστήματα, γραφεία και πάρκινγκ με χαμηλή τιμή εκκίνησης