«Πράσινο φως» στην παράταση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Υδροηλεκτρικού έργου της ΔΕΗ στο Λάδωνα Αρκαδίας, καθώς και στην προσθήκη νέας μικρής μονάδας, έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, παρατείνεται η ισχύς της ΑΕΠΟ έως και τις 20-1-2035 για το έργο: «Υδροηλεκτρικό Έργο Λάδωνα, ισχύος 70 MW, στο Δήμο Τροπαίων του Νομού Αρκαδίας», (η προηγούμενη ανανέωση το 2014 έδινε παράταση έως τις 18-10-2027), ενώ εισάγονται και ορισμένες τροποποιήσεις.

Επίσης, προστίθεται, μεταξύ άλλων, ότι ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει έως και την 1η-1-2026 στην αρμόδια για την περιβαλλοντική του αδειοδότηση Αρχή, μελέτη υπό μορφή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή. Η ΤΕΠΕΜ θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει στοιχεία για τους κινδύνους, την εκτίμηση κινδύνων, την ανάλυση επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις υφιστάμενες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Ο νέος σταθμός

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του ΥΠΕΝ, μια ακόμη τροποποίηση συνίσταται σε προσθήκη Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), τιτλοφορούμενου ως «ΜΥΗΣ Λάδωνας ΙΙ», που θα εκμεταλλεύεται την παροχή που διατίθεται προς εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών εκτάσεων κατάντη του υφιστάμενου ΥΗΣ Λάδωνα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΜΥΗΣ είναι:

-Ονομαστική ισχύς 2,7 MW

– Ονομαστική παροχή σχεδιασμού 1,25 m3 /s

-Υδροστρόβιλος τύπου Pelton κατακόρυφου άξονα

-Τροφοδοσία από τον αγωγό προσαγωγής του υφιστάμενου ΥΗΣ, μέσω απόληψης στο κατάντη άκρο του και πρόσθετου αγωγού τροφοδοσίας διαμέτρου 700 mm και μήκους 102 m

-Αγωγός φυγής από οπλισμένο σκυρόδεμα, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 1,80 x 1,80 m, με εκβολή σε παρακείμενο διευθετημένο υδατόρεμα

– Κτήριο σταθμού με διαστάσεις 10 m x 18 m x 10,5 m.

Διαδρομή 7 δεκαετιών

Το υδροηλεκτρικό έργο Λάδωνα, άρχισε να κατασκευάζεται το 1950 μετά το τέλος του Εμφυλίου και με τη χώρα να κάνει τα πρώτα βήματα ανάκαμψης από την καταστροφή της κατοχής, ενώ ουσιαστικά συμπίπτει με την ίδρυση της ΔΕΗ Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας.

Χρηματοδοτήθηκε από τρεις «πηγές». Καταρχάς από τους λιγοστούς εκείνη την εποχή πόρους του Δημοσίου, από το Σχέδιο Μάρσαλ, καθώς και από κάποιες πολεμικές αποζημιώσεις της Ιταλίας.

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1955, αποτελώντας ένα από τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ, ενώ περιλαμβάνει τον ταμιευτήρα (τεχνητή λίμνη) συνολικής χωρητικότητας 49,0 x 106 m3 , τον αντίστοιχο υδροηλεκτρικό σταθμό (ΥΗΣ), εγκατεστημένης ισχύος 70 MW καθώς και τις απαραίτητες για τη λειτουργία του λοιπές εγκαταστάσεις και συνοδά έργα.

Το Υδροηλεκτρικό του Λάδωνα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και συμπληρωματικά για την άρδευση περιοχών κατάντη του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2021 δρομολογήθηκε από την παλαιά κοινή εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες-ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 10 MW στον ποταμό Λάδωνα. Ο σταθμός τοποθετείται πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι στις δημοτικές ενότητες Κοντοβάζαινας και Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας, σε έκταση της ΔΕΗ.

Διαβάστε ακόμη

Μάχη κατά της ακρίβειας: Μειώσεις 14% – 17% σε 7 κατηγορίες προϊόντων δείχνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι

Έρχονται τέλη κυκλοφορίας και για τα υβριδικά ΙΧ από το 2025

Ideal Holdings: Προσδοκίες για νέα αύξηση εσόδων το 2024 και νέα deals (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ