Το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών» στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου άναψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα, η οποία φέρει ημερομηνία 15 Μαΐου 2023, εγκρίνεται η «ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4001/2011».

Είχε προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ από τις 10 Μαρτίου 2023, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της ευρείας αντικατάστασης των υφιστάμενων συμβατικών συστημάτων μέτρησης με ευφυή στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, καθώς, σύμφωνα με κοινή εισήγηση τους, αν ληφθούν υπόψη τα αθροιστικά μεγέθη και των δύο Μελετών Κόστους-Οφέλους, -οι οποίες υποβλήθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο-, η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική και το ποσοστό του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του προεξοφλητικού επιτοκίου, στο σενάριο αντικατάστασης των μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι Διαχειριστές ΔΕΔΑ και HENGAS από την αρχή της λειτουργίας τους εγκαθιστούν αποκλειστικά ευφυή συστήματα μέτρησης και συνεπώς παρέλκει η εφαρμογή του σχήματος ευρείας κλίμακας αντικατάστασης του άρθ. 59 του ν. 4001/2011 για τους εν λόγω Διαχειριστές.

Τι προβλέπει η απόφαση

Με την απόφαση του ΥΠΕΝ εγκρίνεται η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.

Η εν λόγω διαδικασία αντικατάστασης θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών και σύμφωνα με όσα προβλέπονται οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου εγγυώνται την ασφάλεια των ευφυών συστημάτων μέτρησης και των ανταλλαγών δεδομένων, εφαρμόζοντας τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Επίσης, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων διενεργείται είτε από τους ίδιους είτε από άλλα πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ούτε και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις ανωτέρω αγορές.

Ακόμη, ξεκαθαρίζεται ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ, που με βάση το άρθρο 59 του ν. 4001/2011, ρυθμίζει τις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των μετρητικών συστημάτων, τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά θέματα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυών συστημάτων μέτρησης κ.α., για την ένταξη στον προγραμματισμό της ανάπτυξης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου των ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Δικτύου του έργου αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας με αντίστοιχα ευφυή συστήματα.
Επιπλέον, η ΡΑΑΕΥ παρακολουθεί σε τακτική βάση την εγκατάσταση των ευφυών συστημάτων μέτρησης, με σκοπό την παρακολούθηση των οφελών για τους καταναλωτές και ενημερώνει σχετικά, σε ετήσια βάση τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρώτη ενημέρωση υποβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2024 και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2033.

Οι μελέτες και το κόστος

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Διαχειριστές έχουν εκπονήσει τις απαραίτητες Μελέτες Κόστους-Οφέλους στις οποίες εξέταζαν διάφορα σενάρια.
Η ΕΔΑ Αττικής, με βάση τη δική της μελέτη, προβλέπει χρονικό ορίζοντα αντικατάστασης των μετρητών μεταξύ 7 και 10 ετών. Το επικρατέστερο σενάριο είναι το 7ετές με βάση το οποίο αναμένεται να εγκατασταθούν περισσότεροι από 180.000 νέοι έξυπνοι μετρητές, με το κόστος ανά τεμάχιο να κυμαίνεται ανάλογα με το μοντέλο από 64 έως 462 ευρώ και με επιπλέον 61 ευρώ επιβάρυνση για την εγκατάσταση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΔΑ Αττικής έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης συμβατικών μετρητών με έξυπνους από το 2018, στο πλαίσιο του οποίου έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 6.500 τεμάχια.
Η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας στη δική της μελέτη εξέτασε επίσης τα σενάρια αντικατάστασης των μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 7 και 10 ετών, προβλέποντας και μίξη άλλων αερίων στο δίκτυο διανομής.

Οι επιχειρησιακές δαπάνες (κόστος προμήθειας εξοπλισμού, εγκατάστασης και λογισμικού-επικοινωνίας), ανάλογα με το σενάριο κυμαίνονται από 53,9-55,7 εκατ. ευρώ, προκρίνοντας την ολοκλήρωση σε βάθος δεκαετίας για την τοποθέτηση 384.316 έξυπνων μετρητών.

Σε κάθε περίπτωση, μετά και το θετικό «σήμα» του ΥΠΕΝ, αναμένεται τα επόμενα χρόνια η εγκατάσταση ευφυών μετρητικών συστημάτων και στον τομέα του φυσικού αερίου, όπως έχει ήδη δρομολογηθεί και για εκείνον της ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε ακόμη 

Όμιλος Quest: Γιατί εξαγόρασε την Έπαφος – Η «ακτινογραφία» της εταιρείας πληροφορικής (pics)

Σε προ-Ουκρανίας επίπεδα οι τιμές στο αέριο και το πετρέλαιο (πίνακες)

Δήμος Π. Φαλήρου & ATTICA GREEN EXPO: Ανοίγουν οι πόρτες της Έκθεσης και του μεγάλου Eco Meet

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ