Την επόμενη φάση ανάπτυξης του εμβληματικού τουριστικού συγκροτήματος Costa Navarino «σκιαγραφεί» απόφαση του ΥΠΕΝ σχετικά με την προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης «Κυνηγός» στην Πύλο.

Η απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαου Ταγαρά, με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, προβλέπει την προέγκριση της μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) «Κυνηγός», Τοπικής Κοινότητας Κυνηγού, του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας.

Για την περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ εγκρίνονται ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης αυτές του Άρθρου 5, του Π.Δ. 59 (ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018), «Τουρισμός Αναψυχή», ενώ ο μέσος Συντελεστής Δόμησης ορίζεται σε 0.03 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 240.000 τ.μ.

Στο επόμενο στάδιο και στο πλαίσιο της έγκρισης οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Π.Ο.Τ.Α., θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο γενικής διάταξης κτηρίων και ελεύθερων χώρων και θα γίνει ο καθορισμός των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία καθώς και η επιλογή ειδικών κατηγοριών χρήσεων.

Ακόμη σημειώνεται ότι «καθώς η περιοχή επέμβασης του παρόντος Ε.Π.Σ. Π.Ο.Τ.Α. εκτείνεται σε έκταση 8.308.605,65 τ.μ. και αποτελείται από 670 αυτοτελή και ανεξάρτητα ακίνητα-γεωτεμάχια, παρεμβάλλονται μεταξύ τους δρόμοι και πιθανόν άλλα φυσικά εμπόδια που αν και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997, δεν συνιστούν κατάτμηση των εκτάσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των γηπέδων, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων, στο πλαίσιο της έγκρισης οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της Π.Ο.Τ.Α.».

Όπως διευκρινίζεται, ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση της Π.Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθεί με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. «Κυνηγού» είναι η Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Πανόραμα, η οποία και υπέβαλε στο ΥΠΕΝ στις 30 Ιουνίου 2022 την τεχνική έκθεση και τα απαιτούμενα στοιχεία για την προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Ακολούθησε στις 27 Ιουλίου 2022 η εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και η γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Ποια είναι η εταιρεία «Πανόραμα»

Η εταιρεία Πανόραμα Α.Ε. ιδρύθηκε στις 2 Μαρτίου 1990 από την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, ενώ σήμερα ελέγχεται κατά 50% από την Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. (ΤΕΜΕΣ) και κατά 50% από την τσεχική εταιρεία Consiltech A.S.

Κύριοι τομείς δραστηριότητας της Πανόραμα Α.Ε. είναι:

 H δημιουργία και εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ, ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και γενικότερα επιχειρήσεων τουριστικής εκμεταλλεύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.

 Η κατασκευή προς πώληση, μίσθωση (απλή ή χρονομεριστική) και γενικά η εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών ως και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά παραθεριστικών κατοικιών ή άλλων τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

 Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης «Π.Ο.Τ.Α.» και η διενέργεια στρατηγικών επενδύσεων που υπάγονται σε «Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων».

Κατόπιν διαδοχικών εξαγορών και εταιρικών συγχωνεύσεων η Πανόραμα και οι θυγατρικές της κατέχουν περίπου 2.200.000 τετραγωνικά μέτρα γης διαθέσιμα για ανάπτυξη.

Σε αυτήν την τοποθεσία, σχεδιάζεται θέρετρο που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα αποτελεί εναλλακτικό στοιχείο φιλοξενίας, θα χαρακτηρίζεται από οικολογικές εγκαταστάσεις διαβίωσης και ευεξίας, καθώς και σημαντική οικιστική προσφορά ιδιόκτητων κατοικιών, διαμερισμάτων, εξοχικών σπιτιών και κτημάτων.

Η «Πανόραμα» βρίσκεται επίσης πίσω από την κατασκευή των δύο νέων γηπέδων γκολφ 36 οπών, The Hills Courses, -τα οποία έχει σχεδιάσει ο θρύλος του αθλήματος José Maria Olazábal-, και ενός club house. Τα The Hills Courses βρίσκονται σε υψίπεδο που έχει θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και στους γύρω λόφους και θα λειτουργούν από Φεβρουάριο έως Νοέμβριο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν ήταν άμεσες και καθοριστικές για την συνέχιση της δραστηριότητας της και όπως τονίζεται σχετικά στις οικονομικές καταστάσεις «έχει ήδη δημιουργήσει στέρεες βάσεις οργάνωσης και δομής ούτως ώστε να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις ενώ παράλληλα η υγιής διάρθρωση της χρηματοοικονομικής θέσης και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει αποτελούν επιπλέον παράγοντες θωράκισης εν μέσω ενός εξαιρετικά δύσκολου και αβέβαιου περιβάλλοντος». Έτσι δεν προέβη σε αναβολή των αναπτυξιακών της σχεδίων, και συνέχισε με επιτυχία την επενδυτική της δραστηριότητα.

Στον ισολογισμό της η εταιρεία Πανόραμα εμφανίζεται με σύνολο περιουσιακών στοιχείων ύψους 131,65 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα, στις 16 Ιουνίου 2022, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ, μετά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 69.672.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.322.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

Διαβάστε ακόμη:

«Γκουρού» της Morgan Stanley προειδοποιεί: Οι μετοχές θα συνεχίζουν να πέφτουν ακόμα κι αν αλλάξει πολιτική η Fed

«Ξηλώνεται» το τέλος επιτηδεύματος – Ποιοι, πώς και από πότε θα απαλλαχθούν

Pimco: Η μεταβλητότητα των αγορών αποτελεί ευκαιρία για επενδύσεις σε ομόλογα