Το «πράσινο φως» μέσω της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων έδωσε το ΥΠΕΝ για το mega φωτοβολταικό project της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Μεγαλόπολη. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ τα οποία σηματοδοτούν την «επόμενη μέρα» των λιγνιτικών περιοχών.

Η ΑΕΠΟ που εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2023 από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ αφορά το έργο με τίτλο;
“Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 340 MW και Συνοδά Έργα Ηλεκτρικής Διασύνδεσης στη Θέση «Ορυχείο Μεγαλόπολη» της εταιρίας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.Α.Ε.» στο Δήμο Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου ”.
Η σχετική Βεβαίωση Παραγωγού είχε εκδοθεί από τη ΡΑΕ το 2021 και τροποποιήθηκε πέρυσι.

Τι προβλέπει το έργο

Το έργο αφορά σε Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χωροθετείται στην περιοχή του Ορυχείου Μεγαλόπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στοιχείων θα γίνει πάνω σε μεταλλικό σύστημα στήριξης η έδραση-αγκύρωση του οποίου στο έδαφος θα γίνει με κατάλληλους μεταλλικούς πασσάλους. Ο λοιπός ηλεκτρολογικός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλους Η/Μ οικίσκους.

Το εμβαδό του αδειοδοτημένου πολυγώνου από τη ΡΑΕ, του Φωτοβολταϊκού σταθμού, ανέρχεται σε 8.080.442,50 m2 και η ισχύς του σταθμού θα είναι 340MWp, ενώ τα γήπεδα εγκατάστασης του ΦΒ Σταθμού έχουν συνολικό εμβαδό 4.427.555,46 m2 . Στον χώρο εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού πριν την εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει ο απαιτούμενος καθαρισμός του γηπέδου καθώς και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια,
• Αντιστροφείς ισχύος (inverters)
• Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων
• Οικίσκους – Υ/Σ με μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης και απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες ΑC Χαμηλής και Μέσης Τάσης).
• Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (AC/DC).
• Τερματικούς Σταθμούς Μέσης Τάσης με απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες Μέσης Τάσης).
• Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης.
• Σύστημα ελέγχου και μετρήσεων.
• Σύστημα γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας.
• Περίφραξη Οικοπέδων

Επίσης, προβλέπονται συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του Φ/Β πάρκου με τους Υ/Σ «ΦΒ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 150kV και «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙΙ (ΧΩΡΕΜΙ)» 150Kv
Συγκεκριμένα, ο Φ/Β Σταθμός θα συνδεθεί στους αντίστοιχους Υποσταθμούς («ΦΒ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 150kV και «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙΙ (ΧΩΡΕΜΙ)» 150kV) μέσω υπόγειων διασυνδετικών γραμμών μέσης τάσης (ΜΤ). Ειδικότερα, τμήμα του Σταθμού ισχύος 125MW θα συνδεθεί σε νέο μετασχηματιστή εντός του υφιστάμενου Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 150kV, ο οποίας είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος ως συνοδό έργο του ΦΣΠΗΕ ισχύος 38,99955MW στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Μ.Α.Ε.».

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του Φ/Β Σταθμού «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» περιλαμβάνει και τα απαραίτητα έργα Υποσταθμού για τη διασύνδεσή του στον «Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

Ακόμη, τμήμα του Σταθμού ισχύος 215MW θα συνδεθεί στον υφιστάμενο Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙΙ (ΧΩΡΕΜΙ) 150kV με κατάλληλη αναβάθμιση.

Ο Φ/Β Σταθμός θα συνδεθεί στους αντίστοιχους Υποσταθμούς μέσω υπόγειων διασυνδετικών γραμμών μέσης τάσης (ΜΤ).

Η ενοποίηση των έργων στη Μεγαλόπολη

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΑΕΥ, προχώρησε στη συνένωση των επιμέρους Βεβαιώσεων Παραγωγού με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 490 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 490 MW.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε αντικατάσταση των αντίστοιχων τεσσάρων βεβαιώσεων παραγωγού που εκδόθηκαν το 2021 και αφορούσαν:
-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 340 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 340 MW στη θέση Ορυχείο Μεγαλόπολη.
-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20 MW στη θέση Τριπόταμος Μεγαλόπολης.
-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 75 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 75 MW στη θέση Καταρραχιά Μεγαλόπολης.
-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 55 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 55 MW στη θέση Κυπαρισσια των Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος και Μεγαλόπολης.

Σε αντικατάστασή τους η ΡΑΑΕΥ εξέδωσε νέα βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 490 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 490 MW, στη θέση Ορυχείο Μεγαλόπολη των Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος και Μεγαλόπολης.

Διαβάστε ακόμη 

Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» αυτή την εβδομάδα για ΑΒΕΞ και FiliaCom

Οι πυρκαγιές και η ασφάλεια των τουριστών, έρχονται πρόστιμα με εξαψήφια νούμερα, Γκριμάλντι και Ηλιόπουλος πάνε να χαλάσουν το deal της ΑNEK και τα κρυμμένα μυστικά της Αττικής Οδού

Σε ύψιστο συναγερμό η κυβέρνηση για τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ