Τη δική του άμεση σημαντική συμβολή προσθέτει το ΚΑΠΕ στο πρωτοποριακό εγχείρημα για τη μετατροπή του Άη Στράτη σε «πράσινο νησί».

Συγκεκριμένα και πέραν των άλλων ενεργειών της, η διοίκηση του Κέντρου προχώρησε στη δέσμευση πίστωσης ύψους 209.995,81 ευρώ για την πληρωμή ισόποσών δαπανών που αφορούν την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτηρίων στον οικισμό του Αγ. Ευστρατίου».

Το έργο αφορά, ειδικότερα, στην υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και υαλοστασίων με νέα, ενεργειακά πιο αποδοτικά και αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού, σε τέσσερα δημοτικά κτήρια του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, συμβατικού προϋπολογισμού 209.995,81 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από τον Μάιο του 2020, ακολούθησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του έργου στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Με την «υπογραφή» της ΤΕΝΕΡΓ

Υπενθυμίζεται ότι το όλο εγχείρημα για τη μετατροπή του ιστορικά φορτισμένου νησιού σε «πράσινο» έχει αναλάβει κατόπιν σχετικού διαγωνισμού η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η τελική σύμβαση για το έργο «Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου», μεταξύ της εταιρείας και του ΚΑΠΕ υπογράφηκε πριν ένα περίπου χρόνο, στις 30 Μαρτίου 2021 και προβλέπει τη μετατροπή του σε νησί ενεργειακά αυτόνομο, σε ηλεκτρισμό και θερμότητα. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντική, τεχνικά, πολυπλοκότητα που εισάγει στη χώρα μας νέες τεχνολογίες οι οποίες συνδυάζουν την παραγωγή πράσινης ενέργειας με αποθήκευση και χρήση.

Με βάση τη σύμβαση, το έργο που ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

ενός Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που θα αποτελείται από μία ανεμογεννήτρια (Α/Γ), έναν φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β), συσσωρευτές αποθήκευσης και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου.

ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό του Αη Στράτη, συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων. Το σύστημα τηλεθέρμανσης θα περιλαμβάνει κεντρικές μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης θερμότητας (δεξαμενές θερμού νερού), καθώς και το δίκτυο διανομής της θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η θερμική ενέργεια που θα παράγεται, θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης στα κτήρια ολόκληρου του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου.

Τα δύο υποσυστήματα θα συνεργάζονται και θα λειτουργούν ως ένα. Στόχος είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού να ξεπεράσει το 85% και παράλληλα η μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών του οικισμού σε θέρμανση και σε θερμό νερό χρήσης, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Από τη σύμβαση προβλέπεται, επίσης, ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για 12 χρόνια.

Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για ένα project μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η σημασία του οποίου είναι μεγάλη, καθώς ανοίγει το δρόμο για αρκετές ακόμη περιπτώσεις μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις εργασίες κατασκευής και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης ανέρχεται σε 7,71 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής είναι 25 μήνες.

Η χαμένη δεκαετία

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μακρά ιστορία, καθώς η αφετηρία της βρίσκεται στο 2011, δηλαδή μια ολόκληρη δεκαετία πριν, όταν το ΚΑΠΕ και ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου υπέγραψαν τη σχετική αρχική συμφωνία. Στη συνέχεια ο «φάκελος χάθηκε» λόγω και των γνωστών παθογενειών της ελληνικής διοίκησης.

Όλα αυτά μέχρι το 2020 που η ΡΑΕ με απόφασή της προχώρησε σε καθορισμό «ειδικού πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης του ερευνητικού-επιδεικτικού υβριδικού σταθµού και του ηλεκτρικού συστήµατος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών», την οποία ακολούθησε αντίστοιχη απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος.

Έτσι, κατέστη δυνατό να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός που κατέληξε στην ανάδειξη ως αναδόχου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, με το έργο να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.